แสดงความรักแท้

วันที่ 1-2-2011 • Love Is... • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา – ยอห์น 13:35

ในปี 2010 วันตรุษจีนบังเอิญตรงกับวันวาเลนไทน์ แม้ว่าทั้งสองเทศกาลจะมีที่มาที่แตกต่างกันมาก แต่ก็มีวิธีเฉลิมฉลองที่คล้าย คลึงกันในทั้งสองเทศกาล คือ คนที่รักกันจะมอบของขวัญให้แก่กันเพื่อแสดงความรัก ไม่ว่าจะเป็นการมอบกุหลาบให้่คนรักในวันวาเลนไทน์ หรือการมอบอั่งเปาให้แก่คนในครอบครัวและเพื่อนในวันตรุษจีน ล้วนเป็นการแสดงความรัก

องค์พระเยซูคริสต์ทรงสั่งให้เรา “รักซึ่งกันและกัน”

องค์พระเยซูคริสต์ทรงสั่งให้เรา “รักซึ่งกันและกัน” เพราะว่า “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา”

ความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เรามีต่อกันและกัน แตกต่างจากความรักซึ่งคู่รักมอบให้แก่กัน หรือความรักฉันพี่น้องระหว่างเพื่อนหรือครอบครัว แต่เป็นความรักซึ่งไม่เห็นแก่ตัว เป็นความรักแบบพระเจ้าซึ่งไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน พระเยซูทรงสำแดงความรักเช่นนี้ โดยยอมถูกตรึงตายที่กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราทั้งหลายทุกคน

วันนี้ ให้คุณมองหาคนที่คุณจะสามารถแสดงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว – CPH

จงช่วยรับภาระของกันและกัน
ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง