ไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดี

วันที่ 17-1-2011 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา – เอเฟซัส 5:15

อ่าน : สุภาษิต 4:20-5:2

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับชมการนำเสนอเกี่ยวกับการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้บรรยายเตือนให้เราเลือกวิถีชีวิตแบบที่สร้างสุขภาพที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดหัวใจล้มเหลว เช่น ไม่สูบบุหรี่ กินอาหารที่เหมาะสม ควบคุมน้ำหนัก ลดและจัดการความเครียด และร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างหัวใจแข็งแรง

ในพระธรรมสุภาษิตก็มีคำแนะนำที่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีฝ่ายวิญญาณ (สภษ.4:23)

  • รักษาปากให้ดี (สภษ.4:24) พระเยซูตรัสว่า “ปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจ” (มธ.12:34-37) คำพูดของเราต้องชอบธรรม (2 ทธ.2:16) ดีพร้อมและเป็นคุณ (อฟ.4:29) มีเมตตาและน่าฟัง (คส.4:6) นี่หมายถึงการพูดความจริงด้วยใจรัก (อฟ.4:15)

 

  • รักษาตาให้ดี (สภษ.4:25) ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในร่างกาย สิ่งใดที่ตาเห็น ใจก็ปรารถนา (ปฐก.3:6; มธ.5:28) การมองที่พระเยซู (ฮบ.12:1-2) จะทำให้เราเอาชนะ “ตัณหาของตา” ได้ (1ยน.2:16)

 

  • รักษาหูให้ดี (สภษ.4:20-22; สภษ.5:1-2) ฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างตั้งใจ ให้พระคำของพระองค์ซึมลึกเข้ามาในจิตใจของเรา (สภษ.5:21) และเราจะมีชีวิตอยู่ (สภษ.4:4) เพราะพระวจนะของพระเจ้าคือ “ชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และ…รักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น” (สภษ.4:22; ยน.6:68)

 

 

จงเลือกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณ จงใช้ปาก ตา หูและเท้าเพื่อดำเนินชีวิตที่แข็งแรงในพระเยซูวันนี้

 

คุณจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณแข็งแรงขึ้น?
ตัวอย่างจากชีวิตของพระเยซูช่วยให้คุณใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีได้อย่างไร?

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง