ไม่มีความรู้สึกผิด

วันที่ 8-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอมิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ – กิจการ 24:16

อ่าน: 1 ยอห์น 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 20-22; มัทธิว 6:19-34

หลังจากที่ฟิโอนา แคมป์เบลล์มีชื่อเสียงในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เดินรอบโลก ความสุขของเธอกลับอยู่ได้ไม่นาน แม้เธอจะได้รับการเยินยอ แต่เธอก็รู้สึกไม่สบายใจ ความรู้สึกผิดเข้าครอบงำและทำให้เธอแทบเสียสติ

อะไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจ? “ฉันไม่ควรได้รับการจดจำว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เดินรอบโลก” เธอยอมรับในที่สุดว่า “ฉันโกง” ระหว่างการเดินทางรอบโลก เธอทำผิดกติกาของกินเนสส์บุ๊ค ด้วยการโดยสารรถในบางช่วง เธอต้องการขจัดความรู้สึกผิดในใจ เธอจึงโทรไปหาผู้สนับสนุนและสารภาพเรื่องที่เธอโกง

พระเจ้าได้ทรงประทานจิตสำนึกให้กับเราแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกผิดเมื่อทำผิด ในพระธรรมโรม เปาโลอธิบายจิตสำนึกว่า “จะกล่าวโทษตัว… หรืออาจจะแก้ตัวให้เรา” (รม.2:15) สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ที่เชื่อฟัง การดูแลจิตสำนึกเป็นวิธีการสำคัญที่จะรักษาเข็มทิศแห่งศีลธรรมไว้ได้ แม้ศีลธรรมของเราจะบกพร่อง แต่การสารภาพบาป หันเสียจากความบาป และการชดใช้ความบาปควรจะเป็นวิถีชีวิตของเรา (1 ยน.1:9; ลนต.6:2-5)

เปาโลเป็นแบบอย่างของจิตสำนึกที่ได้รับการดูแลอย่างดี ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอ มิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์” (กจ.24:16) เปาโลรายงานตัวต่อพระเจ้าเป็นประจำผ่านทางการสารภาพและกลับใจ ความบาปกำลังกวนใจคุณอยู่หรือไม่? จงทำตามแบบอย่างของเปาโล เพื่อให้จิตสำนึกปราศจากความรู้สึกผิด – HDF

ถ้าพระวจนะของพระเจ้านำจิตสำนึกของคุณ ก็จงทำตามจิตสำนึก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอ มิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ – กิจการ 24:16

อ่าน: 1 ยอห์น 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 20-22; มัทธิว 6:19-34

หลังจากที่ฟิโอนา แคมป์เบลล์มีชื่อเสียงในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เดินรอบโลก ความสุขของเธอกลับอยู่ได้ไม่นาน แม้เธอจะได้รับการเยินยอ แต่เธอก็รู้สึกไม่สบายใจ ความรู้สึกผิดเข้าครอบงำและทำให้เธอแทบเสียสติ

อะไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจ? “ฉันไม่ควรได้รับการจดจำว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เดินรอบโลก” เธอยอมรับในที่สุดว่า “ฉันโกง” ระหว่างการเดินทางรอบโลก เธอทำผิดกติกาของกินเนสส์บุ๊คด้วยการโดยสารรถในบางช่วง เธอต้องการขจัดความรู้สึกผิดในใจ เธอจึงโทรไปหาผู้สนับสนุนและสารภาพเรื่องที่เธอโกง

พระเจ้าได้ทรงประทานจิตสำนึกให้กับเราแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกผิดเมื่อทำผิด ในพระธรรมโรม เปาโลอธิบายจิตสำนึกว่า “จะกล่าวโทษตัว… หรืออาจจะแก้ตัวให้เรา” (2:15) สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ที่เชื่อฟัง การดูแลจิตสำนึกเป็นวิธีการสำคัญที่จะรักษาเข็มทิศแห่งศีลธรรมไว้ได้ แม้ศีลธรรมของเราจะบกพร่อง แต่การสารภาพบาป หันเสียจากความบาป และการชดใช้ความบาปควรจะเป็นวิถีชีวิตของเรา (1 ยน.1:9;ลนต.6:2-5)

เปาโลเป็นแบบอย่างของจิตสำนึกที่ได้รับการดูแลอย่างดี ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอ มิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์” (กจ.24:16) เปาโลรายงานตัวต่อพระเจ้าเป็นประจำผ่านทางการสารภาพและกลับใจ ความบาปกำลังกวนใจคุณอยู่หรือไม่? จงทำตามแบบอย่างของเปาโล เพื่อให้จิตสำนึกปราศจากความรู้สึกผิด – HDF

ถ้าพระวจนะของพระเจ้านำจิตสำนึกของคุณ ก็จงทำตามจิตสำนึก

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง