เหมือนคนหน้าซื่อใจคด

วันที่ 26-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอัน ใหญ่หลวง… ทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ – เอเฟซัส 2:4-5

อ่าน: เอเฟซัส 2:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี :อพยพ 14-15; มัทธิว 17

เรย์ สเตดแมน เล่าถึงชายหนุ่มที่เลิกมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรซึ่งเขาเป็นศิษยาภิบาล โดยบอกว่า เขามักจะหมดความอดทนในที่ทำงาน และปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นเขาจึงไม่อยากมาคริสตจักรในวันอาทิตย์ เพราะรู้สึกว่าตนเป็นคนหน้าซื่อใจคด

สเตดแมนบอกชายหนุ่มคนนั้นว่า “คนหน้าซื่อใจคดคือคนที่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขา เมื่อคุณมาคริสตจักร คุณกำลังแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียน คุณจึงไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดที่คริสตจักร” ทันใดนั้น ชายหนุ่มจึงตระหนักว่า ตนเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ไหน เขารู้ว่าการหลีกเลี่ยงคริสตจักรไม่ใช่คำตอบ แต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาในที่ทำงาน

คำว่าหน้าซื่อใจคด (hypocrite) มาจากคำภาษากรีกที่แปลว่า “นักแสดงละคร” มีความหมายว่า เราเสแสร้งเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น บางครั้งเราก็ลืมตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เราลืมว่าเราต้องรายงานทุกสิ่งต่อพระเจ้า เมื่อเราประพฤติเช่นนั้น เราก็ดำเนินชีวิตเหมือน “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติ” (อฟ.2:2) ซึ่งเป็นการกระทำอย่างหน้าซื่อใจคด

อย่าให้วิถีชีวิตเก่าของเรา ทำให้เราแสดงออกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น แต่ให้เราดำเนินชีวิตโดยพระคุณพระเจ้า เพื่อสำแดงว่าเรา “มีชีวิตอยู่กับพระคริสต์” (อฟ.2:5) ซึ่งจะช่วยรักษาอาการหน้าซื่อใจคดได้อย่างแน่นอน – JDB

คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับความเชื่อ
เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนซาตานมากที่สุด

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง…ทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ – เอเฟซัส 2:4-5

อ่าน: เอเฟซัส 2:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 14-15; มัทธิว 17

เรย์ สเตดแมน เล่าถึงชายหนุ่มที่เลิกมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรซึ่งเขาเป็นศิษยาภิบาลโดยบอกว่า เขามักจะหมดความอดทนในที่ทำงาน และปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นเขาจึงไม่อยากมาคริสตจักรในวันอาทิตย์ เพราะรู้สึกว่าตนเป็นคนหน้าซื่อใจคด

สเตดแมนบอกชายหนุ่มคนนั้นว่า “คนหน้าซื่อใจคดคือคนที่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขา เมื่อคุณมาคริสตจักร คุณกำลังแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียน คุณจึงไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดที่คริสต-จักร” ทันใดนั้น ชายหนุ่มจึงตระหนักว่าตน เป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ไหน เขารู้ว่าการหลีกเลี่ยง คริสตจักรไม่ใช่คำตอบ แต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาในที่ทำงาน

คำว่าหน้าซื่อใจคด (hypocrite) มาจากคำภาษากรีกที่แปลว่า “นักแสดงละคร” มีความหมายว่า เราเสแสร้งเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น บางครั้งเราก็ลืมตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นผู้เชื่อ ในพระเยซู เราลืมว่าเราต้องรายงานทุกสิ่งต่อพระเจ้า เมื่อเราประพฤติเช่นนั้น เราก็ดำเนินชีวิตเหมือน “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติ” (อฟ.2:2) ซึ่งเป็นการกระทำอย่างหน้าซื่อใจคด

อย่าให้วิถีชีวิตเก่าของเรา ทำให้เราแสดงออกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น แต่ให้เราดำเนินชีวิตโดยพระคุณพระเจ้า เพื่อสำแดงว่าเรา “มีชีวิตอยู่กับพระคริสต์” (ข้อ 5) ซึ่งจะช่วยรักษาอาการหน้าซื่อใจคดได้อย่างแน่นอน – JDB

คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับความเชื่อ เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนซาตานมากที่สุด

Tags:

2 Responses

  1. ขอพระคุณความรักของพระองค์นำข้าลูกให้ดำเนินชีวิต อย่างที่พระบิดาจะทรงให้ลูกเป็น เป็นอย่างลูกของพระองค์ลูกของความสว่าง อาเมน

  2. ขอบพระคุณความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อเราทั้งหลาย ข้าพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ใด้เพราะพระองค์ทรงนำในขีวิตของข้าพระองค์ ขอการทรงนำของพระองค์มีอยู่ในเราทั้งหลายตลอดไป จนกว่าพระองค์จะเสด็จมารับเรา อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง