เมื่อมีใครล้ม

วันที่ 19-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลง – 1 โครินธ์ 10:12

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 46-48; มัทธิว 13:1-30

การได้ยินถึงความประพฤติไม่ดีของบุคคลสาธารณะซึ่งเป็นที่นับถือ กลายเป็นเรื่องปกติ แม้เราอาจรู้สึกผิดหวังอย่างมาก แต่ก็ไม่ทำให้เราประหลาดใจ เราควรจะตอบสนองอย่างไรต่อข่าวความล้มเหลวทางศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเพื่อนของเรา? เราอาจต้องเริ่มโดยการมองดูที่ตัวเราเองก่อนร้อยปีมาแล้ว ที่ออสวอร์ด แชมเบอร์ส บอกกับบรรดาลูกศิษย์ของเขาที่โรงเรียนพระคริสตธรรมในลอนดอนว่า “จงระมัดระวังความจริงข้อนี้อยู่เสมอ คือที่ซึ่งคนคนหนึ่งได้ล้มลง ก็เป็นที่ซึ่งใครก็ตามอาจล้มลงได้เช่นกัน…ความเข้มแข็งที่ขาดการปกป้อง คือความอ่อนแอสองเท่า”

คำพูดของแชมเบอร์ส สะท้อนคำเตือนของเปาโลที่ให้ระวังจุดอ่อนของเรา เมื่อพบเห็นความบาปของผู้อื่น หลังจากเปาโลเล่าย้อนถึงการไม่เชื่อฟังของชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (1 คร.10:1-5) ท่านเตือนผู้อ่านของท่านให้เรียนรู้จากความบาปเหล่านั้น เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทำตาม (1 คร.10:6-11) ท่านไม่ได้เน้นความผิดพลาดในอดีต แต่เน้นความเย่อหยิ่งในปัจจุบัน เมื่อท่านเขียนว่า “คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” (1 คร.10:12)

การส่ายศีรษะตำหนิเป็นการตอบสนองที่ปกติต่อความบาปที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่สิ่งที่ช่วยได้มากกว่าคือการผงกศีรษะยอมรับว่า “ใช่ ฉันก็อาจเป็นแบบนั้นเหมือนกัน” แล้วจึงก้มลงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ล้มลง และผู้ที่คิดว่าตนมั่นคงดีแล้ว – DCM

ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม – สุภาษิต 16:18

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง – 1 โครินธ์ 10:12

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 46-48; มัทธิว 13:1-30

การได้ยินถึงความประพฤติไม่ดีของบุคคลสาธารณะ ซึ่งเป็นที่นับถือกลายเป็นเรื่องปกติ แม้เราอาจรู้สึกผิดหวังอย่างมาก แต่ก็ไม่ทำให้เราประหลาดใจ เราควรจะตอบสนองอย่างไรต่อข่าวความล้มเหลวทางศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเพื่อนของเรา? เราอาจต้องเริ่มโดยการมองดูที่ตัวเราเองก่อน ร้อยปีมาแล้วที่ออสวอร์ด แชมเบอร์ส บอกกับบรรดาลูกศิษย์ของเขาที่โรงเรียนพระคริสตธรรมในลอนดอนว่า “จงระมัดระวังความจริงข้อนี้อยู่เสมอ คือที่ซึ่งคนคนหนึ่งได้ล้มลง ก็เป็นที่ซึ่งใครก็ตามอาจล้มลงได้เช่นกัน…ความเข้มแข็งที่ขาดการปกป้อง คือความอ่อนแอสองเท่า”

คำพูดของแชมเบอร์ส สะท้อนคำเตือนของเปาโลที่ให้ระวังจุดอ่อนของเรา เมื่อพบเห็นความบาปของผู้อื่น หลังจากเปาโลเล่าย้อนถึงการไม่เชื่อฟังของชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (1 คร.10:1-5) ท่านเตือนผู้อ่านของท่านให้เรียนรู้จากความบาปเหล่านั้น เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทำตาม (ข้อ 6-11) ท่านไม่ได้เน้นความผิดพลาดในอดีต แต่เน้นความเย่อหยิ่งในปัจจุบัน เมื่อท่านเขียนว่า “คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” (ข้อ 12)

การส่ายศีรษะตำหนิเป็นการตอบสนองที่ปกติต่อความบาปที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่สิ่งที่ช่วยได้มากกว่าคือการผงกศีรษะยอมรับว่า “ใช่ ฉันก็อาจเป็นแบบนั้นเหมือนกัน” แล้วจึงก้มลงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ล้มลง และผู้ที่คิดว่าตนมั่นคงดีแล้ว – DCM

ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม – สุภาษิต 16:18

Tags:

2 Responses

  1. ภาษิตไทยที่ว่า ไม้ล้มอย่าข้าม เราต่างมีโอกาสที่จะผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราเสมอ ไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักและใส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่พระองค์จะไม่ดับ อิสยาห์ 42 :3

  2. มาริสา

    ขอบคุณพระเจ้า ไม่มีใครสักคนบนโลกใบนี้ที่สมควรจะยกก้อนหินเพื่อที่จะขว้างใครสักคนที่ผิดพลาดและล้มลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง