อิสระในที่คุมขัง

วันที่ 15-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนสิมัสลูกของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขา เมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ – ฟีเลโมน 1:10

อ่าน: ฟีเลโมน 1:4-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 36-38; มัทธิว 10:21-42

การเยี่ยมชมเรือนจำกลางบนเกาะอัลคาทราซในอ่าวซานฟรานซิสโก ทำให้ผมเห็นภาพที่ลืมไม่ลง ขณะที่เรือท่องเที่ยวเข้าเทียบท่า ผมเข้าใจทันทีว่าทำไมอดีตเรือนจำกลางที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หินผา (The Rock)”

ในอาคารจองจำเลื่องชื่อ ผมเห็นลำแสงผ่านหน้าต่างที่ลงกลอนไว้แน่นหนา ผมได้เห็นห้องขังที่ดูเหมือนกรงนกเป็นแถวๆ ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของผู้ต้องขังชื่อก้องอย่าง อัล คาโปน และโรเบิร์ต สเตราด์ ฉายา “มนุษย์นกแห่งอัลคาทราซ”

แต่อีกภาพหนึ่งทำให้ประทับใจยิ่งกว่า เมื่อก้าวเข้าไปในห้องขังที่ว่างเปล่า ผมเห็นคำว่า “พระเยซู” เขียนไว้บนกำแพง ในอีกห้องมีพระคัมภีร์วางอยู่บนชั้น สองสิ่งนี้เมื่อรวมกันกลายเป็นคำกล่าวอย่างเงียบๆ ถึงอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

เปาโลรู้ถึงอิสรภาพเช่นที่ว่านี้ เมื่อกำลังรอความตาย ท่านเรียกตัวเองว่า “ผู้ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์” และใช้การถูกจองจำของตัวเองช่วยผู้ต้องขังคนอื่นให้ได้พบความหมายของการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งและได้รับการอภัยนิรันดร์ (ฟม.1:10)

หน้าต่างและประตูที่ลงกลอนหมายถึงการถูกคุมขังอย่างหนึ่ง การเป็นอัมพาตฝ่ายร่างกาย ความยากจนที่หนีไม่พ้น และการตกงานยาวนานก็เป็นการถูกคุมขังอีกรูปแบบหนึ่ง คุณอาจจะประสบกับการถูกคุมขังแบบอื่น ซึ่งไม่ว่าแบบไหนก็ไม่มีใครอยากได้ แต่ใครจะยอมแลก “การถูกคุมขัง” โดยมีพระคริสต์ กับ “ชีวิตนอกห้องขัง” ที่ไม่มีพระองค์? – MRD II

การอยู่ภายใต้การควบคุมของพระคริสต์ คือการมีอิสระอย่างแท้จริง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนสิมัสลูกของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขาเมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ – ฟีเลโมน 1:10

อ่าน: ฟีเลโมน 1:4-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 36-38; มัทธิว 10:21-42

การเยี่ยมชมเรือนจำกลางบนเกาะอัลคา-ทราซในอ่าวซานฟรานซิสโก ทำให้ผมเห็นภาพที่ลืมไม่ลง ขณะที่เรือท่องเที่ยวเข้าเทียบท่า ผมเข้าใจทันทีว่าทำไมอดีตเรือนจำกลางที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หินผา (The Rock)”

ในอาคารจองจำเลื่องชื่อ ผมเห็นลำแสงผ่านหน้าต่างที่ลงกลอนไว้แน่นหนา ผมได้เห็นห้องขังที่ดูเหมือนกรงนกเป็นแถวๆ ซึ่งเคยเป็นที่ อยู่ของผู้ต้องขังชื่อก้องอย่าง อัล คาโปน และ โรเบิร์ต สเตราด์ ฉายา “มนุษย์นกแห่งอัลคา-ทราซ”

แต่อีกภาพหนึ่งทำให้ประทับใจยิ่งกว่า เมื่อก้าวเข้าไปในห้องขังที่ว่างเปล่า ผมเห็นคำว่า “พระเยซู” เขียนไว้บนกำแพง ในอีกห้องมีพระคัมภีร์วางอยู่บนชั้น สองสิ่งนี้เมื่อรวมกันกลายเป็นคำกล่าวอย่างเงียบๆ ถึงอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

เปาโลรู้ถึงอิสรภาพเช่นที่ว่านี้ เมื่อกำลังรอความตาย ท่านเรียกตัวเองว่า “ผู้ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์” และใช้การถูกจองจำของตัวเอง ช่วยผู้ต้องขังคนอื่นให้ได้พบความหมายของการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งและได้รับการอภัยนิรันดร์ (ฟม.1:10)

หน้าต่างและประตูที่ลงกลอนหมายถึงการถูกคุมขังอย่างหนึ่ง การเป็นอัมพาตฝ่ายร่างกาย ความยากจนที่หนีไม่พ้น และการตกงานยาวนานก็เป็นการถูกคุมขังอีกรูปแบบหนึ่ง คุณอาจจะประสบกับการถูกคุมขังแบบอื่น ซึ่งไม่ว่าแบบไหนก็ไม่มีใครอยากได้ แต่ใครจะยอมแลก “การถูกคุมขัง” โดยมีพระคริสต์ กับ “ชีวิตนอกห้องขัง” ที่ไม่มีพระองค์? – MRD II

การอยู่ภายใต้การควบคุมของพระคริสต์คือการมีอิสระอย่างแท้จริง

Tags:

One Response

  1. หากเพียงเราเพียงยอมต่อพระคริสต์สนิทใจ เราจะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่และเวลา ด้วยจิตสำนึกชอบและขอบพระคุณในทุกกรณีที่เป็น ที่อยู่ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ เชื่อมั่น และไว้วางใจในพระองค์เสมอ ข้าพระองค์จึงจะมีเสรีภาพในพระองค์ทุกเมื่อเชื่อวัน อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง