อยู่เบื้องหลัง

วันที่ 12-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน – มัทธิว 6:6

อ่าน: มัทธิว 6:1-6, มัทธิว 6:16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 29-30; มัทธิว 9:1-17

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยนักดนตรีผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งที่ชีวิตของเธอสัมผัสคนจำนวนมาก มีทั้งคลิปวิดีโอและคลิปเสียง รูปภาพ นักดนตรีและนักพูดได้ร่วมในการระลึกถึงเธอ ภายหลังพิธี ผมแวะขอบคุณผู้ดูแลแผงควบคุมที่ช่วยทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นน่าประทับใจ ผมกล่าวว่า “ไม่มีใครสังเกตสิ่งที่พวกคุณทำ” พวกเขาตอบว่า “พวกเราชอบแบบนี้ครับ”

ในมัทธิว 6 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า จงให้ (มธ.6:1-4) อธิษฐาน (มธ.6:5-6) และอดอาหาร (มธ.6:16-18) เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่เพื่อได้คำสรรเสริญจากมนุษย์ “ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ” (มธ.6:6) ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐาน หรือการอดอาหาร พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน” (มธ.6:4, มธ.6:6, มธ.6:18)

บางสิ่งในตัวเราทำให้เราอยากให้คนอื่นมองเห็นและรับรู้สิ่งดีๆ ที่เราทำกำลังใจและความชื่นชมไม่ใช่สิ่งผิด แต่ความปรารถนาคำสรรเสริญอาจบ่อนทำลายการรับใช้ของเรา เพราะนั่นคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากคนอื่นมาที่ตัวเราเอง เมื่อไม่มีคำ “ขอบคุณ” ในที่สาธารณะ เราอาจรู้สึกถูกดูหมิ่น แต่แม้เราจะรับใช้พระเจ้าในที่ลับ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่ง – DCM

การมีสิทธิ์ได้รับความชื่นชมแต่ไม่ได้รับ ดีกว่าการได้รับความชื่นชมอย่างไม่สมควร

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน – มัทธิว 6:6

อ่าน: มัทธิว 6:1-6, 16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 29-30; มัทธิว 9:1-17

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยนักดนตรีผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งที่ชีวิตของเธอสัมผัสคนจำนวนมาก มีทั้งคลิปวิดีโอและคลิปเสียง รูปภาพ นักดนตรีและนักพูดได้ร่วมในการระลึกถึงเธอ ภายหลังพิธี ผมแวะขอบคุณผู้ดูแลแผงควบคุมที่ช่วยทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นน่าประทับใจ ผมกล่าวว่า “ไม่มีใครสังเกต สิ่งที่พวกคุณทำ” พวกเขาตอบว่า “พวกเราชอบแบบนี้ครับ”

ในมัทธิว 6 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า จงให้ (ข้อ 1-4) อธิษฐาน (ข้อ 5-6) และอดอาหาร (ข้อ 16-18) เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่เพื่อได้คำสรรเสริญจากมนุษย์ “ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ” (ข้อ 6) ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐาน หรือการอดอาหาร พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน” (ข้อ 4,6,18)

บางสิ่งในตัวเราทำให้เราอยากให้คนอื่นมองเห็นและรับรู้สิ่งดีๆที่เราทำ กำลังใจและความชื่นชมไม่ใช่สิ่งผิด แต่ความปรารถนาคำสรรเสริญอาจบ่อนทำลายการรับใช้ของเรา เพราะนั่นคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากคนอื่นมาที่ตัวเราเอง เมื่อไม่มีคำ “ขอบคุณ” ในที่สาธารณะ เราอาจรู้สึกถูกดูหมิ่น แต่แม้เราจะรับใช้พระเจ้าในที่ลับ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่ง – DCM

การมีสิทธิ์ได้รับความชื่นชมแต่ไม่ได้รับ ดีกว่าการได้รับความชื่นชมอย่างไม่สมควร

Tags:

2 Responses

  1. โอข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดอย่าให้ข้าพระองค์แสวงหาความเข้าใจหรือการเป็นที่ย่องจากชื่นชมจากผู้อื่น แต่พยายามเข้าใจและชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประพฤติชอบ ให้ชื่นชม ยินดีและขอบพระคุณในองค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ ทุกเวลา แม้จะอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ยอมถ่อมใจ อาเมน

  2. iceserve

    ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีส่วนในงานรับใช้ วันนี้อาจมีหลายคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำแต่พระองค์รู้และพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง