วิเศษจริงๆ

วันที่ 7-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า – 1 ยอห์น 3:1

อ่าน: โรม 5:6-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 18-19; มัทธิว 6:1-18

หญิงสาวคนหนึ่งเขียนลงในเว็บไซต์ส่วนตัวว่า “ฉันอยากถูกรัก และใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่วิเศษมาก!”

เราทุกคนก็ต้องการอย่างเดียวกันมิใช่หรือ อยากให้มีคนมารักและเป็นห่วง? และยิ่งดีมากขึ้นไปอีกถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่วิเศษ!

คนที่มีคุณสมบัตินี้มากที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ พระองค์สำแดงความรักที่ไร้เงื่อนไขด้วยการจากพระบิดาในสวรรค์ มายังโลกเป็นทารกน้อยในวันคริสตมาส (ลก.2) จากนั้น ดำเนินชีวิตที่ปราศจากตำหนิ และได้ทรงสละพระชนม์เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าบนกางเขนแทนเรา (ยน.19:17-30) เพราะเราจำเป็นต้องได้รับการช่วยให้รอดจากความบาปและผลของบาป ซึ่งก็คือความตาย “ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (รม.5:8) อีกสามวันต่อมา พระบิดาทรงให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง (มธ.28:1-8)

เมื่อเรากลับใจใหม่และรับความรักวิเศษอันเป็นของขวัญจากพระเยซู พระองค์ก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ยน.1:12; รม.5:9) เป็นพระเจ้า (ยน.13:14) เป็นอาจารย์ (มธ.23:8) และเป็นสหายของเรา (ยน.15:14) “จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (1 ยน.3:1)

คุณกำลังมองหาใครสักคนที่รักคุณหรือ? พระเยซูทรงรักเรามากกว่าที่ใครจะรักได้ และพระองค์วิเศษจริงๆ! – AMC

แค่เพียงคิดว่าพระเยซูรักเรา ก็วิเศษยิ่งสิ่งอื่นใด

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า – 1 ยอห์น 3:1

อ่าน: โรม 5:6-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 18-19; มัทธิว 6:1-18

หญิงสาวคนหนึ่งเขียนลงในเว็บไซต์ส่วนตัวว่า “ฉันอยากถูกรัก และใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่วิเศษมาก!”

เราทุกคนก็ต้องการอย่างเดียวกันมิใช่หรือ อยากให้มีคนมารักและเป็นห่วง? และยิ่งดีมากขึ้นไปอีกถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่วิเศษ!

คนที่มีคุณสมบัตินี้มากที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ พระองค์สำแดงความรักที่ไร้เงื่อนไขด้วยการจากพระบิดาในสวรรค์ มายังโลกเป็นทารกน้อยในวันคริสตมาส (ลก.2) จากนั้น ดำเนินชีวิตที่ปราศจากตำหนิ และได้ทรงสละพระชนม์เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าบนกางเขนแทนเรา (ยน.19:17-30) เพราะเราจำเป็นต้องได้รับการช่วยให้รอดจากความบาปและผลของบาป ซึ่งก็คือความตาย “ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (รม.5:8) อีกสามวันต่อมา พระบิดาทรงให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง (มธ.28:1-8)

เมื่อเรากลับใจใหม่และรับความรักวิเศษอันเป็นของขวัญจากพระเยซู พระองค์ก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ยน.1:12; รม.5:9) เป็นพระเจ้า (ยน.13:14) เป็นอาจารย์ (มธ.23:8) และเป็นสหายของเรา (ยน.15:14)“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (1 ยน.3:1)

คุณกำลังมองหาใครสักคนที่รักคุณหรือ? พระเยซูทรงรักเรามากกว่าที่ใคร

จะรักได้ และพระองค์วิเศษจริงๆ! – AMC

แค่เพียงคิดว่าพระเยซูรักเรา ก็วิเศษยิ่งสิ่งอื่นใด

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง