มีส่วนร่วม

วันที่ 6-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย – ยอห์น 4:4

อ่าน: ยอห์น 4:7-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 16-17; มัทธิว 5:27-48

บ้านที่เซาธ์ ฟลอริดาของโนรีนาถูกทำลายยับเยินเพราะพายุเฮอร์ริเคนแอนดรูว์ในปี 1992 เธอได้รับเงินชดเชยประกันภัยและเริ่มงานซ่อมแซม แต่ผู้รับเหมากลับทิ้งงานไปเมื่อเงินหมด ทิ้งบ้านที่ทำไม่เสร็จไว้โดยไม่มีไฟฟ้า

โนรีนาอยู่มาได้ด้วยตู้เย็นหลังเล็กๆ กับหลอดไฟจำนวนเล็กน้อยที่ต่อเข้ากับสายพ่วงมาตลอด 15 ปี น่าแปลกที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนใดสังเกตเห็นปัญหาของเธอ หลังจากมีคนทราบและไปแจ้งนายกเทศมนตรีก็เข้ามาช่วยเหลือและติดต่อช่างไฟ ให้มาต่อไฟฟ้าเข้าบ้านของเธอเสร็จ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อพระเยซูพบหญิงชาวสะมาเรียที่ข้างบ่อน้ำ (ยน.4) พระองค์ก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของเธอ และพูดคุยเกี่ยวกับความจำเป็นต้องมีกำลังฝ่ายวิญญาณ โยงการพูดคุยสู่เรื่องที่เข้าใจร่วมกัน (น้ำ ยน.4:7) และกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ฝ่ายวิญญาณของเธอ (ยน.4:9-14) พระองค์เปี่ยมด้วยพระคุณและละเอียดอ่อนเมื่อพระองค์กล่าวถึงบาปของเธอ (ยน.4:16-19) และนำการสนทนาให้อยู่ในประเด็นหลัก (ยน.4:21-24) จากนั้น พระองค์ตรัสกับเธอตรงๆ ว่าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ยน.4:26) ผลก็คือ เธอและชาวสะมาเรียจำนวนมากเชื่อในพระองค์ (ยน.4:39-42)

ขอให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่นและบอกเล่าให้พวกเขารู้จักพระเยซู พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลังฝ่ายวิญญาณและเติมเต็มความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเราได้ – MW

ความเชื่อที่ควรมีคือความเชื่อที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย – ยอห์น 4:4

อ่าน: ยอห์น 4:7-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 16-17; มัทธิว 5:27-48

บ้านที่เซาธ์ ฟลอริดาของโนรีนาถูกทำลายยับเยินเพราะพายุเฮอร์ริเคนแอนดรูว์ในปี 1992 เธอได้รับเงินชดเชยประกันภัยและเริ่มงานซ่อมแซม แต่ผู้รับเหมากลับทิ้งงานไปเมื่อเงินหมด ทิ้งบ้านที่ทำไม่เสร็จไว้โดยไม่มีไฟฟ้า

โนรีนาอยู่มาได้ด้วยตู้เย็นหลังเล็กๆ กับหลอดไฟจำนวนเล็กน้อยที่ต่อเข้ากับสายพ่วงมาตลอด 15 ปี น่าแปลกที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนใดสังเกตเห็นปัญหาของเธอ หลังจากมีคนทราบและไปแจ้งนายกเทศมนตรีก็เข้ามาช่วยเหลือและติดต่อช่างไฟ ให้มาต่อไฟฟ้าเข้าบ้านของเธอเสร็จ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อพระเยซูพบหญิงชาวสะมาเรียที่ข้างบ่อน้ำ (ยน.4) พระองค์ก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของเธอ และพูดคุยเกี่ยวกับความจำเป็นต้องมีกำลังฝ่ายวิญญาณ โยงการพูดคุยสู่เรื่องที่เข้าใจร่วมกัน (น้ำ ข้อ 7) และกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ฝ่ายวิญญาณของเธอ (ข้อ 9-14) พระองค์เปี่ยมด้วยพระคุณและละเอียดอ่อนเมื่อพระองค์กล่าวถึงบาปของเธอ (ข้อ 16-19) และนำการสนทนาให้อยู่ในประเด็นหลัก (ข้อ 21-24) จากนั้น พระองค์ตรัสกับเธอตรงๆ ว่าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ข้อ 26) ผลก็คือ เธอและชาวสะมาเรียจำนวนมากเชื่อในพระองค์ (ข้อ 39-42)

ขอให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่นและบอกเล่าให้พวกเขารู้จักพระเยซู พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลังฝ่ายวิญญาณและเติมเต็มความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเราได้ – MW

ความเชื่อที่ควรมีคือความเชื่อที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง