ทำไมจึงเดี๋ยวนี้ไม่ได้?

วันที่ 11-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ฝ่ายดาวิด เมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่าน…ได้ล่วงหลับไป – กิจการ 13:36

อ่าน: ยอห์น 13:33-38

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 27-28; มัทธิว 8:18-34

ผมมีเพื่อนรักคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าเป็นมิชชันนารีในสุรินัมเป็นเวลาหลายปี แต่ในช่วงปีท้ายๆ เขาเป็นอัมพาต บางครั้งเขาก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เขามีชีวิตต่อไป ทั้งที่เขาอยากจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเหลือเกิน

บางทีชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักอาจจะหนักหนาสาหัส และสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้คุณหรือเขามีชีวิตต่อไป เมื่อพระเยซูกำลังจะเสด็จไปสวรรค์ เปโตรถามว่า “พระองค์เจ้าข้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้” (ยน.13:37) เช่นเดียวกับเปโตร คุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมการเข้าแผ่นดินสวรรค์ถึงถูกผัดผ่อนออกไป “ทำไมจึงเดี๋ยวนี้ไม่ได้?”

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ปราดเปรื่องและเต็มไปด้วยความรักจึงทรงให้เรายังคงมีชีวิตอยู่มีงานที่ต้องทำซึ่งเราจะสามารถสำเร็จได้ในโลกนี้เท่านั้น ความทุกข์ยากเพียงชั่วคราวกำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เรา “มีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 คร.4:17) และยังมีงานที่ต้องทำเพื่อผู้อื่น อาจเป็นเพียงแค่การให้ความรักและอธิษฐานเผื่อ การมีชีวิตอยู่ต่อไปของเรา อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสเรียนรู้เรื่องความรักและความเมตตาก็ได้

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะปรารถนาการปลดปล่อย ไม่ว่าจะสำหรับตนเองหรือคนที่คุณรัก การมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังอาจจะหมายถึงการเกิดผล (ฟป.1:21) แต่ในการรอคอยยังมีการปลอบประโลม เพราะถึงแม้ว่าสวรรค์จะมาช้า แต่พระเจ้าทรงมีเหตุผลของพระองค์ คุณมั่นใจได้เลย! – DHR

เราสบายใจที่สุด เมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฝ่ายดาวิด เมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่าน…ได้ล่วงหลับไป – กิจการ 13:36

อ่าน: ยอห์น 13:33-38

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 27-28; มัทธิว 8:18-34

ผมมีเพื่อนรักคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าเป็น มิชชันนารีในสุรินัมเป็นเวลาหลายปี แต่ในช่วงปีท้ายๆเขาเป็นอัมพาต บางครั้งเขาก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เขามีชีวิตต่อไป ทั้งที่เขาอยากจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเหลือเกิน

บางทีชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักอาจจะหนักหนาสาหัส และสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้คุณหรือเขามีชีวิตต่อไป เมื่อพระเยซูกำลังจะเสด็จไปสวรรค์ เปโตรถามว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้” (ยน.13:37) เช่นเดียวกับเปโตร คุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมการเข้าแผ่นดินสวรรค์ถึงถูกผัดผ่อนออกไป “ทำไมจึงเดี๋ยวนี้ไม่ได้?”

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ปราดเปรื่องและเต็มไปด้วยความรักจึงทรงให้เรายังคงมีชีวิตอยู่มีงานที่ต้องทำ ซึ่งเราจะสามารถสำเร็จได้ในโลกนี้เท่านั้น ความทุกข์ยากเพียงชั่วคราวกำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เรา “มีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 คร.4:17) และยังมีงานที่ต้องทำเพื่อผู้อื่น อาจเป็นเพียงแค่การให้ความรักและอธิษฐานเผื่อ การมีชีวิตอยู่ต่อไปของเรา อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสเรียนรู้เรื่องความรักและความเมตตาก็ได้

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะปรารถนาการปลดปล่อย ไม่ว่าจะสำหรับตนเองหรือคนที่คุณรัก การมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังอาจจะหมายถึงการเกิดผล (ฟป.1:21) แต่ในการรอคอยยังมีการปลอบประโลม เพราะถึงแม้ว่าสวรรค์จะมาช้า แต่พระเจ้าทรงมีเหตุผลของพระองค์ คุณมั่นใจได้เลย! – DHR

เราสบายใจที่สุด เมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่

Tags: ,

2 Responses

 1. เราสบายใจได้เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่ พระองค์เป็นผู้อำนวยการสร้างที่ยิ่งใหญ่ เป็นโดยพระองค์ เพื่อพระองค์ เชื่อและมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีเหตุผลของพระองค์ แผนการณ์ของพระองค์เพื่อสวัสดิภาพมิใช่เพื่อทุกขภาพ แม้ว่าใครจะเป็นอย่างไร พระองค์ทรงความบริสุทธิ์ ชอบธรรมและยุติธรรม ทรงมีพระประสงค์ที่ดีแน่นอน แฮปปีเอนดิ้งเป็น อัลฟาและ โอเมก้า อาเมน

 2. *จะมีวันหนึ่งที่เราจะเช็ดน้ำตาทุก ๆหยดจากตาของเจ้า … วิวรณ์ 21:3-4

  *เราจะนำการเจ็บปวดทุกอย่างที่เจ้าต้องทนทุกข์บนแผ่นดินโลกออกไปเสีย … วิวรณ์ 21:3-4

  *เราเป็นบิดาของเจ้าและเรารักเจ้าเหมือนดังที่เรารักบุตรของเรา คือพระเยซู … ยอห์น 17:23

  ถึงวันนี้ใครๆๆอาจจะทำให้เราเสียใจ ผิดหวัง ทิ้งเรา แต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งเราพระองบอกว่า

  *เมื่อเจ้าจิตใจฟกช้ำ เราอยู่ใกล้เจ้า … สดุดี 34:18

  *ผู้เลี้ยงแกะอุ้มแกะไปฉันใด เราจะอุ้มเจ้าแนบอกของเราไปฉันนั้น … อิสยาห์ 40:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง