ถ้อยคำจากซาโลมอน

วันที่ 29-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง – ปัญญาจารย์ 12:13

อ่าน: 1 พงศ์กษัตริย์ 10:23; 11:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 21-22; มัทธิว 19

นิตยสารสมิธ สังคมในอินเตอร์เน็ตที่ตั้งขึ้นเพื่อ “เฉลิมฉลองความสุขของการเล่าเรื่อง” ได้เชิญให้ผู้อ่านส่งคำหกคำ ที่บอกเล่าถึงชีวิตของพวกเขา คนนับพันส่งชีวประวัติย่อของตนเข้ามา มีตั้งแต่เรื่องราวประทับใจเช่น “ภรรยาอ่อนหวาน ลูกชายแสนดี ผมรวย” ไปจนถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดเช่น “หกสิบปี ยังคงไม่ให้อภัยพ่อแม่”

ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วพยายามจินตนาการว่า กษัตริย์ซาโลมอนจะสรุปชีวิตของตนอย่างไร ในวัยหนุ่ม พระองค์อาจเขียนว่า “พระเจ้าประทานสติปัญญามากมายแก่ข้าพเจ้า” แต่ในช่วงท้ายของชีวิต พระองค์อาจจะบอกว่า “ควรจะทำตามสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สอน”

ขณะที่ซาโลมอนครองราชย์บ้านเมืองสงบสุขและมั่งคั่ง จิตวิญญาณของพระองค์ก็เริ่มเกิดปัญหา เมื่อท่านทรงพระชรา “มเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไปตามพระอื่น และพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่” (1 พกษ.11:4) พระเจ้าจึงทรงพระพิโรธ และชีวิตที่น่ายกย่องก่อนหน้านี้ ต้องพบจุดจบอันแสนเศร้า (1 พกษ.11:9)

การที่ซาโลมอนใช้คำว่าอนิจจัง (ไร้ค่า) หลายครั้งในพระธรรมปัญญาจารย์ อาจอธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของท่านเอง กษัตริย์ซึ่งเคยมีทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จนได้พิจารณาแล้ว สรุปไว้ในพระธรรมเล่มนี้ว่า “จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (ปญจ.12:13)

นี่คือถ้อยคำที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่ – DCM

การเชื่อฟังพระเจ้า คือกุญแจสู่ชีวิตที่ได้รับพระพร

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง – ปัญญาจารย์ 12:13

อ่าน: 1พงศ์กษัตริย์ 10:23;11:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 21-22; มัทธิว 19

นิตยสารสมิธ สังคมในอินเตอร์เน็ตที่ตั้งขึ้นเพื่อ “เฉลิมฉลองความสุขของการเล่าเรื่อง” ได้เชิญให้ผู้อ่านส่งคำหกคำ ที่บอกเล่าถึงชีวิตของพวกเขา คนนับพันส่งชีวประวัติย่อ ของตนเข้ามา มีตั้งแต่เรื่องราวประทับใจเช่น “ภรรยาอ่อนหวาน ลูกชายแสนดี ผมรวย” ไปจนถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดเช่น “หกสิบปี ยังคงไม่ให้อภัยพ่อแม่”

ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วพยายามจินตนาการว่ากษัตริย์ซาโลมอนจะสรุปชีวิตของตนอย่างไร ในวัยหนุ่ม พระองค์อาจเขียนว่า “พระเจ้าประทานสติปัญญามากมายแก่ข้าพเจ้า” แต่ในช่วงท้ายของชีวิต พระองค์อาจจะบอกว่า “ควรจะทำตามสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สอน”

ขณะที่ซาโลมอนครองราชย์บ้านเมืองสงบสุขและมั่งคั่ง จิตวิญญาณของพระองค์ก็เริ่มเกิดปัญหา เมื่อท่านทรงพระชรา “มเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไปตามพระอื่น และพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่” (1 พกษ.11:4) พระเจ้าจึงทรงพระพิโรธ และชีวิตที่น่ายกย่องก่อนหน้านี้ ต้องพบจุดจบอันแสนเศร้า(ข้อ 9)

การที่ซาโลมอนใช้คำว่าอนิจจัง (ไร้ค่า) หลายครั้งในพระธรรมปัญญา-จารย์ อาจอธิบายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของท่านเอง กษัตริย์ซึ่งเคยมีทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จนได้พิจารณาแล้ว สรุปไว้ในพระธรรมเล่มนี้ว่า “จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (12:13)

นี่คือถ้อยคำที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่ – DCM

การเชื่อฟังพระเจ้า คือกุญแจสู่ชีวิตที่ได้รับพระพร

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง