จริงตราบทุกวันนี้

วันที่ 24-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อเปาโลกำลังคอยสิลาส กับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์นั้น ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง – กิจการ 17:16

อ่าน: กิจการ 17:16-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 9-11; มัทธิว 15:21-39

ห้องสมุดเชสเตอร์ บีทตี้ ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เก็บรักษาชิ้นส่วนของพระคัมภีร์สมัยโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่สองไว้จำนวนมาก หนึ่งในนั้นมาจากพระธรรมกิจการ 17:16

ข้อความในชิ้นส่วนโบราณนี้ พูดเรื่องที่สอดคล้องกับข่าวในหนังสือพิมพ์วันนี้ว่า “เมื่อเปาโลกำลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์นั้น ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง” เปาโลโมโหเพราะเห็นรูปเคารพจำนวนมากในกรุงเอเธนส์ และผมเชื่อว่า หากท่านมีชีวิตในยุคนี้ ท่านก็คงวุ่นวายใจไม่แพ้กัน

รูปเคารพบางอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ต่างจากรูปเคารพในสมัยเปาโล ไม่ว่าความมั่งคั่งชื่อเสียง อำนาจ นักกีฬา นักร้อง หรือนักการเมือง ล้วนเป็นรูปเคารพอันดาษดื่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซาตาน ศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา หาช่องทางที่จะล่อลวงเราให้ออกห่างจากองค์พระผู้ช่วยให้รอด ไปนมัสการรูปเคารพเทียมเท็จอยู่เสมอ คริสเตียนเองก็ไม่เว้น ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันจิตใจของเราจากความรู้สึกที่ว่าตนดีกว่าผู้ที่ไม่เชื่อ ซึ่งดูเหมือนจะนมัสการทุกสิ่งยกเว้นพระเจ้า

เราต้องให้ความรักของพระคริสต์ ดึงเราเข้าหาผู้คนที่ไม่รู้จักพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาอาจจะ “ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้” (1 ธส.1:9) ดังเช่นผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกา – BC

รูปเคารพคือทุกสิ่งที่เข้ามาแทนที่ ซึ่งพระเจ้ามีสิทธิอันชอบธรรมในที่นั้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อเปาโลกำลังคอยสิลาส กับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์นั้น ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง – กิจการ 17:16

อ่าน: กิจการ 17:16-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 9-11; มัทธิว 15:21-39

ห้องสมุดเชสเตอร์ บีทตี้ ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เก็บรักษาชิ้นส่วนของพระคัมภีร์สมัยโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ย้อนไป ถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่สองไว้จำนวนมาก หนึ่งในนั้นมาจากพระธรรมกิจการ 17:16

ข้อความในชิ้นส่วนโบราณนี้ พูดเรื่องที่สอดคล้องกับข่าวในหนังสือพิมพ์วันนี้ว่า “เมื่อเปาโลกำลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์นั้น ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง” เปาโลโมโหเพราะเห็นรูปเคารพจำนวนมากในกรุงเอเธนส์ และผมเชื่อว่า หากท่านมีชีวิตในยุคนี้ ท่านก็คงวุ่นวายใจไม่แพ้กัน

รูปเคารพบางอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ต่างจากรูปเคารพในสมัยเปาโล ไม่ว่าความมั่งคั่ง ชื่อเสียง อำนาจ นักกีฬา นักร้อง หรือนักการเมือง ล้วนเป็นรูปเคารพอันดาษดื่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซาตาน ศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา หาช่องทางที่จะล่อลวงเราให้ออกห่างจากองค์พระผู้ช่วยให้รอด ไปนมัสการรูปเคารพเทียมเท็จอยู่เสมอ คริสเตียนเองก็ไม่เว้น ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันจิตใจของเราจากความรู้สึกที่ว่าตนดีกว่าผู้ที่ไม่เชื่อ ซึ่งดูเหมือนจะนมัสการ ทุกสิ่งยกเว้นพระเจ้า

เราต้องให้ความรักของพระคริสต์ ดึงเราเข้าหาผู้คนที่ไม่รู้จักพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาอาจจะ “ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้” (1 ธส.1:9) ดังเช่นผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกา – BC

รูปเคารพคือทุกสิ่งที่เข้ามาแทนที่ ซึ่งพระเจ้ามีสิทธิอันชอบธรรมในที่นั้น

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง