ความเชื่ออันมีชัย

วันที่ 3-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์ จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ – สดุดี 3:4

อ่าน: 1 ซามูเอล 1:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 7-9; มัทธิว 3

คำวิจารณ์ของผู้มีประสบการณ์ เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยไม่กี่อย่างที่ยับยั้งความสามารถของคนงานใหม่ นายจ้างที่ดีปกป้องลูกจ้างใหม่ โดยการให้อยู่กับพี่เลี้ยงที่ยินดีจะป้องกันพวกเขาจากคำพูดทิ่มแทงที่ไม่จำเป็น

นางฮันนาห์เป็นพี่เลี้ยงของเราในการรับมือกับคำวิจารณ์และความปรารถนาในใจ (1 ซมอ.1:1-18) รอบตัวเธอมีทั้งสามีที่ไม่เข้าใจ ภรรยาน้อยที่ชอบเสียดสี และปุโรหิตที่ด่วนตัดสิน แต่เธอก็หาทางผ่านปัญหาไปได้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า (1 ซมอ.1:10) ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฮันนาห์ด้วยการประทานบุตรให้ แต่เราไม่แน่ใจว่าพรของเอลีเป็นความปรารถนาดีหรือพระสัญญาจากพระเจ้า (1 ซมอ.1:17) ผมคิดว่าใบหน้าของเธอที่ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปแล้ว เป็นผลมาจากสันติสุขที่ได้จากการพึ่งพาพระองค์

เราถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความสัมพันธ์อันใกล้ชิด จะไม่เพียงนำให้เราสัมผัสกับการทรงสถิตของพระองค์เท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้รับกำลังจากพระองค์ด้วย พระเจ้าทรงต้อนรับคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอารมณ์ความรู้สึก เพราะคำอธิษฐานนั้นแสดงว่าเราวางใจพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าเราได้ฝากมอบคำวิจารณ์หรือความปรารถนาลึกๆ ในใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากังวลใจไว้กับพระองค์ผู้ทรงรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุด เรามักจะพบกับมุมมองใหม่ และความรู้สึกผ่อนคลาย – RK

ในคำอธิษฐานที่มีหัวใจแต่ไม่มีคำพูด ก็ดีกว่ามีคำพูดแต่ไม่มีหัวใจ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์ จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ – สดุดี 3:4

อ่าน: 1 ซามูเอล 1:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 7-9; มัทธิว 3

คำวิจารณ์ของผู้มีประสบการณ์ เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยไม่กี่อย่างที่ยับยั้งความสามารถของคนงานใหม่ นายจ้างที่ดีปกป้องลูกจ้างใหม่ โดยการให้อยู่กับพี่เลี้ยงที่ยินดีจะป้องกันพวกเขาจากคำพูดทิ่มแทงที่ไม่จำเป็น

นางฮันนาห์เป็นพี่เลี้ยงของเราในการรับมือกับคำวิจารณ์และความปรารถนาในใจ (1 ซมอ.1:1-18) รอบตัวเธอมีทั้งสามีที่ไม่เข้าใจ ภรรยาน้อยที่ชอบเสียดสี และปุโรหิตที่ด่วนตัดสิน แต่เธอก็หาทางผ่านปัญหาไปได้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า (1 ซมอ.1:10) ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฮันนาห์ด้วยการประทานบุตรให้ แต่เราไม่แน่ใจว่าพรของเอลีเป็นความปรารถนาดีหรือพระสัญญาจากพระเจ้า (1 ซมอ.1:17) ผมคิดว่าใบหน้าของเธอที่ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปแล้ว เป็นผลมาจากสันติสุขที่ได้จากการพึ่งพาพระองค์

เราถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความสัมพันธ์อันใกล้ชิด จะไม่เพียงนำให้เราสัมผัสกับการทรงสถิตของพระองค์เท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้รับกำลังจากพระองค์ด้วย พระเจ้าทรงต้อนรับคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอารมณ์ความรู้สึก เพราะคำอธิษฐานนั้นแสดงว่าเราวางใจพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าเราได้ฝากมอบคำวิจารณ์หรือความปรารถนาลึกๆ ในใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากังวลใจไว้กับพระองค์ผู้ทรงรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุด เรามักจะพบกับมุมมองใหม่ และความรู้สึกผ่อนคลาย – RK

ในคำอธิษฐานที่มีหัวใจแต่ไม่มีคำพูด ก็ดีกว่ามีคำพูดแต่ไม่มีหัวใจ

Tags:

One Response

  1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังเราเสมอ (^-^)/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง