ความเชื่อที่ผูกกับสัญญา

วันที่ 13-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง – โรม 8:28

อ่าน: โรม 8:28-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 31-32; มัทธิว 9:18-38

บางครั้งคนที่รับใช้พระเจ้าก็ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ “ความเชื่อที่ผูกกับสัญญา” แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่คิดว่าพวกเขาสมควรได้รับสิ่งพิเศษเนื่องจากได้ใช้เวลาและกำลังในการทำงานเพื่อพระเจ้า

แต่ดักลาสเพื่อนของผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น ชีวิตของเขาเหมือนโยบในหลายๆ ด้าน พันธกิจของเขาล้มเหลว ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และทั้งตัวเขาเองและลูกได้รับบาดเจ็บเพราะคนเมาแล้วขับ แต่ดักลาสก็ยังกล่าวว่า “อย่าสับสนระหว่างพระเจ้ากับชีวิต”

เมื่อเกิดปัญหาและข้อสงสัย ผมมักเปิดโรม 8 เปาโลถามว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญหรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ” (รม.8:35) ประโยคนี้ประโยคเดียวสรุปอัตชีวประวัติการรับใช้ของเปาโล ท่านอดทนต่อการยากลำบากเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ แต่ก็ยังมีความเชื่อว่า “สิ่ง”เหล่านี้ ซึ่งมองแล้วไม่ใช่สิ่งดี ถูกพระเจ้าใช้เพื่อให้เกิดสิ่งดี เปาโลได้เรียนรู้ที่จะมองผ่านความยากลำบากไปสู่พระเจ้าผู้ทรงรัก ผู้ทรงได้ชัยชนะท่านบันทึกไว้ว่า “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า [สิ่งใดก็ตาม] จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (รม.8:38-39)

ความมั่นใจเช่นนี้จะช่วยให้เอาชนะความท้อใจว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่คิดได้ในระยะยาว – PY

พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำ ให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ – ฟีลิปปี 1:6

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง – โรม 8:28

อ่าน: โรม 8:28-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 31-32; มัทธิว 9:18-38

บางครั้งคนที่รับใช้พระเจ้าก็ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ “ความเชื่อที่ผูกกับสัญญา” แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่คิดว่าพวกเขาสมควรได้รับสิ่งพิเศษเนื่องจากได้ใช้เวลาและกำลังในการทำงานเพื่อพระเจ้า

แต่ดักลาสเพื่อนของผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น ชีวิตของเขาเหมือนโยบในหลายๆด้าน พันธกิจของเขาล้มเหลว ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และทั้งตัวเขาเองและลูกได้รับบาดเจ็บเพราะคนเมาแล้วขับ แต่ดักลาสก็ยังกล่าวว่า “อย่าสับสนระหว่างพระเจ้ากับชีวิต”

เมื่อเกิดปัญหาและข้อสงสัย ผมมักเปิดโรม 8 เปาโลถามว่า “แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ” (ข้อ 35) ประโยคนี้ประโยคเดียวสรุปอัตชีวประวัติการรับใช้ของเปาโล ท่านอดทนต่อการยากลำบากเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ แต่ก็ยังมีความเชื่อว่า “สิ่ง”เหล่านี้ ซึ่งมองแล้วไม่ใช่สิ่งดี ถูกพระเจ้าใช้เพื่อให้เกิดสิ่งดี เปาโลได้เรียนรู้ที่จะมองผ่านความยากลำบากไปสู่พระเจ้าผู้ทรงรัก ผู้ทรงได้ชัยชนะ ท่านบันทึกไว้ว่า “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า [สิ่งใดก็ตาม] จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (ข้อ 38-39)

ความมั่นใจเช่นนี้จะช่วยให้เอาชนะความท้อใจว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่คิดได้ในระยะยาว – PY

พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ – ฟีลิปปี 1:6

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง