คนรักของพระเจ้า

วันที่ 4-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า – มัทธิว 22:37

อ่าน: มัทธิว 22:34-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 10-12; มัทธิว 4

จี.เค.เชสเตอร์ตันเริ่มเล่าชีวประวัติย่อของนักบุญฟรานซิสแห่งแอสซิซิ โดยการเกริ่นถึงหัวใจของบุรุษผู้ไม่ธรรมดาและมีใจเมตตาที่เกิดในศตวรรษที่ 12 ผู้นี้ว่า “นักบุญฟรานซิสไม่ได้รักมนุษยชาติแต่รักผู้คน เช่นเดียวกับที่ท่านไม่ได้รักคริสตศาสนาแต่รักพระคริสต์…ผู้อ่านจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งของท่านได้ จนกว่าจะเข้าใจว่าในความรู้สึกอันล้ำลึกนี้ ศาสนาของท่านไม่ใช่เรื่องของทฤษฎี แต่เป็นเรื่องของความรัก”

เมื่อมีคนถามพระเยซูว่าอะไรคือบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด พระองค์ตอบว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น” (มธ.22:37-38) ผู้ถามต้องการทดสอบพระเยซู แต่พระองค์ทรงตอบเขา ด้วยคำตอบที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย และที่สำคัญยิ่งคือ ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นเรื่องของจิตใจ

ถ้าเรามองว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายและถือว่าการเชื่อฟังเป็นเพียงภาระหน้าที่ เราก็เป็นผู้หนึ่งที่พระองค์ตรัสด้วยว่า “แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า” (วว.2:4)

วิถีแห่งความชื่นชมยินดีคือการรักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิตและสิ้นสุดความคิด – DCM

ให้พระคริสต์มาก่อนแล้วเราจะพบความสุขที่ยั่งยืน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า – มัทธิว 22:37

อ่าน: จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า – มัทธิว 22:37

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 10-12; มัทธิว 4

จี.เค.เชสเตอร์ตันเริ่มเล่าชีวประวัติย่อของนักบุญฟรานซิสแห่งแอสซิซิ โดยการเกริ่นถึงหัวใจของบุรุษผู้ไม่ธรรมดาและมีใจเมตตาที่เกิดในศตวรรษที่ 12 ผู้นี้ว่า “นักบุญฟรานซิสไม่ได้รักมนุษยชาติแต่รักผู้คน เช่นเดียวกับที่ท่านไม่ได้รักคริสตศาสนาแต่รักพระคริสต์…ผู้อ่านจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งของท่านได้ จนกว่าจะเข้าใจว่าในความรู้สึกอันล้ำลึกนี้ ศาสนาของท่านไม่ใช่เรื่องของทฤษฎี แต่เป็นเรื่องของความรัก”

เมื่อมีคนถามพระเยซูว่าอะไรคือบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด พระองค์ตอบว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น” (มธ.22:37-38) ผู้ถามต้องการทดสอบพระเยซู แต่พระองค์ทรงตอบเขา ด้วยคำตอบที่เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย และที่สำคัญยิ่งคือ ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นเรื่องของจิตใจ

ถ้าเรามองว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายและถือว่าการเชื่อฟังเป็นเพียงภาระหน้าที่ เราก็เป็นผู้หนึ่งที่พระองค์ตรัสด้วยว่า “แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า” (วว.2:4)

วิถีแห่งความชื่นชมยินดีคือการรักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิตและสิ้นสุดความคิด – DCM

ให้พระคริสต์มาก่อนแล้วเราจะพบความสุขที่ยั่งยืน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง