คนจรจัด

วันที่ 22-1-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาป – ยากอบ 2:9

อ่าน: ยากอบ 2:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 4-6; มัทธิว 14:22-36

ชายหน้าตามอมแมม ผมยาวสกปรก เสื้อผ้าเปื้อนคราบเบียร์ และยังส่งกลิ่นคละคลุ้งทั้งตัว เขาก้าวเข้ามาในอาคารคริสตจักร ผู้ที่มานมัสการในวันอาทิตย์ไม่มีใครสนใจเขา พวกเขาถึงกับตะลึง เมื่อชายผู้นี้เดินไปที่ธรรมมาสน์ถอดวิกออก แล้วเริ่มเทศนา ตอนนั้นพวกเขาถึงจำศิษยาภิบาลของคริสตจักรได้

ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร แต่ฉันมักจะเป็นมิตร และจับมือทักทายเฉพาะผู้คนที่ฉันรู้จัก และคนที่ท่าทางดูดี

ยากอบได้ส่งคำเตือนอย่างจริงจังมาให้คนแบบฉัน ท่านกล่าวว่า “แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียง ท่านก็กระทำบาป” (ยก.2:9) การเลือกปฏิบัติโดยดูจากภายนอก หรือฐานะทางการเงิน เป็นการปฏิบัติที่ยอมรับไม่ได้ในครอบครัวของพระเจ้า อันที่จริง การทำเช่นนั้นหมายความว่าเรากำลัง “วินิจฉัยด้วยใจชั่ว” (ยก.2:4)

ยังดีที่เราสามารถป้องกันการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่ว่าเพื่อนบ้านของเราจะเป็นใครก็ตาม การเข้าถึงชายจรจัด หญิงผู้หิวโหย หรือวัยรุ่นที่จิตใจแตกสลาย หมายความว่าเราได้ “บำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริง ตามพระคัมภีร์” (ยก.2:8)

ในโลกที่คนจรจัดถูกผลักออกไปจนสุดเอื้อม ขอให้เราสำแดงความรักของพระคริสต์ และสวมกอดผู้ที่ต้องการการเอาใจใส่จากเรามากที่สุด – JBS

คริสเตียนที่แท้จริง ชอบช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียง ท่านก็กระทำบาป – ยากอบ 2:9

อ่าน: ยากอบ 2:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 4-6; มัทธิว 14:22-36

ชายหน้าตามอมแมม ผมยาวสกปรก เสื้อผ้าเปื้อนคราบเบียร์ และยังส่งกลิ่นคละคลุ้งทั้งตัว เขาก้าวเข้ามาในอาคารคริสตจักร ผู้ที่มานมัสการในวันอาทิตย์ไม่มีใครสนใจเขา พวกเขาถึงกับตะลึง เมื่อชายผู้นี้เดินไปที่ธรรมมาสน์ ถอดวิกออก แล้วเริ่มเทศนา ตอนนั้นพวกเขาถึงจำศิษยาภิบาลของคริสตจักรได้

ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร แต่ฉันมักจะเป็นมิตร และจับมือทักทายเฉพาะผู้คนที่ฉันรู้จัก และคนที่ท่าทางดูดี

ยากอบได้ส่งคำเตือนอย่างจริงจังมาให้คนแบบฉัน ท่านกล่าวว่า “แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียง ท่านก็กระทำบาป” (ยก.2:9) การเลือกปฏิบัติโดยดูจากภายนอก หรือฐานะทางการเงิน เป็นการปฏิบัติที่ยอมรับไม่ได้ในครอบครัวของพระเจ้า อันที่จริง การทำเช่นนั้นหมายความว่าเรากำลัง “วินิจฉัยด้วยใจชั่ว” (ข้อ 4)

ยังดีที่เราสามารถป้องกันการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่ว่าเพื่อนบ้านของเราจะเป็นใครก็ตาม การเข้าถึงชายจรจัด หญิงผู้หิวโหย หรือวัยรุ่นที่จิตใจแตกสลาย หมายความว่าเราได้ “บำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริง ตามพระคัมภีร์” (ข้อ 8)

ในโลกที่คนจรจัดถูกผลักออกไปจนสุดเอื้อม ขอให้เราสำแดงความรักของพระคริสต์ และสวมกอดผู้ที่ต้องการการเอาใจใส่จากเรามากที่สุด – JBS

คริสเตียนที่แท้จริง ชอบช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนได้

Tags:

3 Responses

  1. ไม่อยากบอกว่าจะพยายาม แต่บอกกับใจตัวเองว่า ขอความรักของพระองค์เติมเต็มล้นใจข้าเพื่อจะไม่เลือกปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นด้วยเงื่อนไขใดๆ

  2. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้บริสุทธ์ ขอประทานความรักความเข้าใจให้แก่ลูกที่ลูกจะเข้าใจถึงความรักมากขึ้นและรักคนอื่นให้มากขึ้น อภัยให้กับคนอื่นได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
    พระเจ้าบอกกับพวกอิสราเอลว่า พระองค์จะไม่จดจำความผิดของพวกเขาอีกต่อไป(เยเรมีย์31:34)

    แม้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็ทรงไม่จดจำความผิดของเราในงันนี้ลูกจะรอรับใช้พระองค์ต่อไป

    เดินไปกับพระองค์

  3. Pingback: Tweets that mention คนจรจัด – Mana Society by มานาประจำวัน -- Topsy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง