ไม้เท้า?

วันที่ 1-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว – 2 โครินธ์ 4:8

อ่าน: 2 โครินธ์ 4:8-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 40-41 และ 2 เปโตร 3

คุณเคยได้ยินคนที่ไม่เชื่อในศาสนาพูดว่าความเชื่อของคริสเตียนเป็นแค่ไม้เท้าพยุงตัวหรือเปล่า? และยังบอกว่าเหตุผลที่ผู้คนอ้างว่าเชื่อในพระเยซู ก็เพราะพวกเขาเป็นคนอ่อนแอจนต้องสร้าง “ศาสนา” ขึ้นมาเพื่อจะมีทางออก

คนเหล่านี้ต้องไม่เคยได้ยินเรื่องของหมอในประเทศตะวันออกไกลที่ต้องถูกจับเข้าคุกล้างสมองถึง 2 ปีครึ่ง เพราะเขาประกาศตัวว่าเชื่อในพระคริสต์ เมื่อเขาถูกปล่อยตัว เขาก็ถูกจับอีก ครั้งนี้เป็นเพราะเขารับใช้อย่างร้อนรนในคริสตจักร

และคนไร้ศาสนาเหล่านั้นก็คงจะไม่เคยได้ยินเรื่องของเปาโลที่ถูกจับเมื่อมาเชื่อพระคริสต์ ถูกโบยตี ถูกเยาะเย้ย และต้องเผชิญภัยเรือแตก (2 คร.11:16-29)

ผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ได้ต้องการไม้เท้าพยุงตัว แต่พวกเขามีสิ่งที่ล้ำลึกและสำคัญยิ่งอยู่ในใจ พวกเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่บนไม้กางเขน พวกเขาจึงได้เป็นลูกขององค์กษัตริย์ มีความร้อนรนที่จะสละทุกสิ่ง เพื่อจะได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ พวกเขาไม่ได้เดินกระเผลก และมองหาสิ่งที่จะมาช่วยพยุงเดิน

ไม้เท้าไม่เกี่ยวข้องเลย ความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยและการระมัดระวัง แต่คือการเชื่อพระเยซูและไว้วางใจพระองค์ในทุกสถานการณ์ คือการแบกกางเขนทุกวัน (ลก.9:23) และดำเนินชีวิตเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด – JDB

เพราะพระคริสต์ทรงแบกกางเขนเพื่อเรา เราจึงเต็มใจที่จะแบกกางเขนเพื่อพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว – 2 โครินธ์ 4:8

อ่าน: 2 โครินธ์ 4:8-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 40-41; 2 เปโตร 3

คุณเคยได้ยินคนที่ไม่เชื่อในศาสนาพูดว่าความเชื่อของคริสเตียนเป็นแค่ไม้เท้าพยุงตัวหรือเปล่า? และยังบอกว่าเหตุผลที่ผู้คนอ้างว่าเชื่อในพระเยซู ก็เพราะพวกเขาเป็นคนอ่อนแอจนต้องสร้าง “ศาสนา” ขึ้นมาเพื่อจะมีทางออก

คนเหล่านี้ต้องไม่เคยได้ยินเรื่องของหมอในประเทศตะวันออกไกลที่ต้องถูกจับเข้าคุกล้างสมองถึง 2 ปีครึ่ง เพราะเขาประกาศตัวว่าเชื่อในพระคริสต์ เมื่อเขาถูกปล่อยตัว เขาก็ถูกจับอีก ครั้งนี้เป็นเพราะเขารับใช้อย่างร้อนรนในคริสตจักร

และคนไร้ศาสนาเหล่านั้นก็คงจะไม่เคยได้ยินเรื่องของเปาโล ที่ถูกจับเมื่อมาเชื่อพระคริสต์ถูกโบยตี ถูกเยาะเย้ย และต้องเผชิญภัยเรือแตก (2 คร.11:16-29)

ผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ได้ต้องการไม้เท้าพยุงตัว แต่พวกเขามีสิ่งที่ล้ำลึกและสำคัญยิ่งอยู่ในใจ พวกเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่บนไม้กางเขน พวกเขาจึงได้เป็นลูกขององค์กษัตริย์ มีความร้อนรนที่จะสละทุกสิ่ง เพื่อจะได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ พวกเขาไม่ได้เดินกระเผลก และมองหาสิ่งที่จะมาช่วยพยุงเดิน

ไม้เท้าไม่เกี่ยวข้องเลย ความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยและการระมัดระวัง แต่คือการเชื่อพระเยซูและไว้วางใจพระองค์ในทุกสถานการณ์ คือการแบกกางเขนทุกวัน (ลก.9:23) และดำเนินชีวิตเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด – JDB

เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้า ความคิดของเราจะแจ่มชัดขึ้น และพละกำลังของเราจะฟื้นคืน

Tags:

2 Responses

  1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่เตือนให้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ต้องแบกความตายร่วมกับพระองค์ทุกวัน และให้ชีวิคของพระคริสต์ปรากฎในเราเสมอ

  2. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ข้าพระองค์รู้ว่า ทุกวันข้าพระองค์จะขาดจากพระองค์ไม่ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง