โลกคู่ขนาน

วันที่ 21-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง – ลูกา 2:14

อ่าน: ลูกา 2:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 4-5; วิวรณ์ 12

บ่อยครั้งที่ผมรู้สึกตัวว่าเกิดความสงสัยในแผนการแห่งความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่นผมยืนอยู่ที่สนามบิน มองดูผู้คนที่ดูเหมือนจะเป็นคนสำคัญแต่งชุดสูท ถือกระเป๋าเอกสารไว้ข้างตัว แวะที่ร้านกาแฟแล้วก็วิ่งหายไปในฝูงชน คนพวกนี้มีใครคิดเรื่องพระเจ้าบ้างไหม? ผมสงสัย

คริสเตียนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนใครในเรื่องโลกคู่ขนาน โลกหนึ่งประกอบด้วยกระจก เหล็กผ้าขนแกะ กระเป๋าหนัง และกลิ่นของกาแฟบดใหม่ ส่วนอีกโลกหนึ่งมีทูตสวรรค์และอำนาจฝ่ายวิญญาณ และที่ที่เรียกว่าสวรรค์ และนรกแน่นอนว่าเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งวัตถุ จึงต้องอาศัยความเชื่อว่าตนเป็นประชากรของอีกโลกหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา

คริสตมาสทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปและบอกเป็นนัยว่าเมื่อพระเจ้าแห่งโลกทั้งสองได้เสด็จลงมาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้มากมายเพียงใด สองโลกได้มาบรรจบกันที่เบธเลเฮ็ม สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำสำเร็จบนโลกนี้ เป็นการเตรียมให้พร้อมที่สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้ความแตกแยกของสองโลกนี้หมดไป ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทูตสวรรค์จำนวนมากพากันร้องเพลงสรรเสริญ ซึ่งไม่เพียงให้คนเลี้ยงแกะไม่กี่คนได้ฟังแต่ให้โลกทั้งโลกได้ยินด้วย (ลก.2:13-14) – PY

คำที่เป็นกุญแจสำคัญของคริสตมาสคือ “อิมมานูเอล” พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง – ลูกา 2:14

อ่าน: ลูกา 2:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 4-5; วิวรณ์ 12

บ่อยครั้งที่ผมรู้สึกตัวว่าเกิดความสงสัยในแผนการแห่งความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่นผมยืนอยู่ที่สนามบิน มองดูผู้คนที่ดูเหมือนจะเป็นคนสำคัญแต่งชุดสูท ถือกระเป๋าเอกสารไว้ข้างตัว แวะที่ร้านกาแฟแล้วก็วิ่งหายไปในฝูงชน

คนพวกนี้มีใครคิดเรื่องพระเจ้าบ้างไหม? ผมสงสัย

คริสเตียนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนใครในเรื่องโลกคู่ขนาน โลกหนึ่งประกอบด้วยกระจก เหล็กผ้าขนแกะ กระเป๋าหนัง และกลิ่นของกาแฟบดใหม่ ส่วนอีกโลกหนึ่งมีทูตสวรรค์และอำนาจฝ่ายวิญญาณ และที่ที่เรียกว่าสวรรค์ และนรกแน่นอนว่าเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งวัตถุ จึงต้องอาศัยความเชื่อว่าตนเป็นประชากรของอีกโลกหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา

คริสตมาสทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปและบอกเป็นนัยว่าเมื่อพระเจ้าแห่งโลกทั้งสองได้เสด็จลงมาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้มากมายเพียงใด สองโลกได้มาบรรจบกันที่เบธเลเฮ็ม สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำสำเร็จบนโลกนี้ เป็นการเตรียมให้พร้อมที่สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้ความแตกแยกของสองโลกนี้หมดไป ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทูตสวรรค์จำนวนมากพากันร้องเพลงสรรเสริญ ซึ่งไม่เพียงให้คนเลี้ยงแกะไม่กี่คนได้ฟังแต่ให้โลกทั้งโลกได้ยินด้วย (ลก.2:13-14) – PY

คำที่เป็นกุญแจสำคัญของคริสตมาสคือ “อิมมานูเอล” พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

Tags:

2 Responses

  1. 40:3 เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งพระเยโฮวาห์ จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย
    40:4 หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และที่ขรุขระจะกลายเป็นที่ราบ
    40:5 และจะเผยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ และบรรดาเนื้อหนังจะได้เห็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว”
    โลกกับสวรรค์จะเป็นผืนทองแผ่นเดียวกัน แผ่นดินโลก ธ ศิโยน สวรรค์ อิมมานูเอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง