แรงบันดาลใจสู่การลงมือทำ

วันที่ 4-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

จงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น – ยากอบ 1:22

อ่าน: ทิตัส 3:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 47-48 และ 1 ยอห์น 3

ปู่และตาของฉันเป็นชาวสวน เพื่อนๆ หลายคนก็เป็นชาวสวน ฉันชอบไปเที่ยวสวนสวยๆ เพราะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ทำให้อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามแบบเดียวกันในสวนของฉันด้วย แต่มีปัญหาในการเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นการลงมือทำสวนความคิดเลิศเลอของฉันไม่เป็นจริง เพราะไม่ได้ให้เวลาและการทุ่มเทที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็อาจเป็นเช่นนี้ด้วย เราอาจฟังคำพยานของคนอื่นและรู้สึกอัศจรรย์ใจในพระราชกิจที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเขาเหล่านั้น เราอาจได้ฟังบทเพลงที่หนุนใจและคำสอนที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกอยากจะติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น แต่เมื่อก้าวออกจากโบสถ์ได้ไม่นาน เราก็ไม่สามารถจัดเวลาและความพยายามที่จะทำอย่างที่คิดไว้

ยากอบพูดถึงคริสเตียนแบบนี้ว่าเป็นเหมือนคนที่มองดูตัวเองในกระจกเงา แต่ไม่ยอมทำอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด (ยก.1:23-24) พวกเขาฟังพระวจนะ แต่ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติ ยากอบบอกว่าเราต้องปฏิบัติด้วย ไม่ใช่เอาแต่ฟังเพียงอย่างเดียว

เมื่อเราเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่เกิดจากการ “ได้ยิน” สิ่งดีๆ ที่คนอื่นทำ ให้เป็นการลงมือ “กระทำ” สิ่งดีๆ ด้วยตัวของเราเองแล้ว พระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้ในเรา (ยก.1:21) จะเบ่งบานเป็นสวนอันงดงามแห่งผลของพระวิญญาณ – JAL

ชีวิตจะไปได้สวยเมื่อเราลงมือทำ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น – ยากอบ 1:22

อ่าน: ทิตัส 3:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 47-48; 1 ยอห์น 3

ปู่และตาของฉันเป็นชาวสวน เพื่อนๆ หลายคนก็เป็นชาวสวน ฉันชอบไปเที่ยวสวนสวยๆ เพราะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ทำให้อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามแบบเดียวกันในสวนของฉันด้วย แต่มีปัญหาในการเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นการลงมือทำสวนความคิดเลิศเลอของฉันไม่เป็นจริง เพราะไม่ได้ให้เวลาและการทุ่มเทที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็อาจเป็นเช่นนี้ด้วย เราอาจฟังคำพยานของคนอื่นและรู้สึกอัศจรรย์ใจในพระราชกิจที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเขาเหล่านั้น เราอาจได้ฟังบทเพลงที่หนุนใจและคำสอนที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกอยากจะติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น แต่เมื่อก้าวออกจากโบสถ์ได้ไม่นาน เราก็ไม่สามารถจัดเวลาและความพยายามที่จะทำอย่างที่คิดไว้

ยากอบพูดถึงคริสเตียนแบบนี้ว่าเป็นเหมือนคนที่มองดูตัวเองในกระจกเงา แต่ไม่ยอมทำอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด (ยก.1:23-24) พวกเขาฟังพระวจนะ แต่ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติ ยากอบบอกว่าเราต้องปฏิบัติด้วย ไม่ใช่เอาแต่ฟังเพียงอย่างเดียว

เมื่อเราเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่เกิดจากการ “ได้ยิน” สิ่งดีๆ ที่คนอื่นทำ ให้เป็นการลงมือ “กระทำ” สิ่งดีๆ ด้วยตัวของเราเองแล้ว พระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้ในเรา ( 1:21 ) จะเบ่งบานเป็นสวนอันงดงามแห่งผลของพระวิญญาณ – JAL

ชีวิตจะไปได้สวยเมื่อเราลงมือทำ

Tags: ,

2 Responses

  1. ทำการดีต่อไปรับใช้ เชื่อฟังกระทำตามพระองค์ เลี้ยงชีพชอบ ไม่ตอบสนองทำสิ่งเลวร้าย โง่เขลาเช่นในอดีต

  2. TT

    ชอบมานาวันนี้ค่ะ ตลอดวันนี้ มีคำว่า “แรงบันดาลใจ” เหมือนบทความนี้เป็นของตัวเองเลย ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้กระทำ ตามสิ่งที่เราเชื่อ เพื่อเราจะสามารถประกาศพระนามของพระเจ้าตามพระมหาบัญชาของพระองค์ อย่าเป็นเพียงแต่ผู้ฟังที่ดี หรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่ดีเท่านั้น แต่เราต้องกระทำด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง