เหมือนขี่จักรยาน

วันที่ 30-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขา – ฮีบรู 11:39

อ่าน: ฮีบรู 11:32-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 13-14; วิวรณ์ 21

ในจดหมายที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เขียนถึงเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นลูกชาย เขาได้ให้คำแนะนำว่า “ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เราต้องปั่นไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาการทรงตัว” คำแนะนำของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ชาญฉลาดและนำไปใช้ได้จริง

คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยสติปัญญานี้ นำไปใช้กับชีวิตคริสเตียนได้ ผู้เชื่อหลายคนมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเชื่อผ่านสถานการณ์ที่เจ็บปวดและยากลำบาก แต่เมื่อประสบกับความล้มเหลวด้านศีลธรรม พวกเขาก็เสียการทรงตัวและล้มลง ความเสียใจและความรู้สึกว่าตนไม่สมควรได้รับการยกโทษจากพระเจ้า อาจทำให้พวกเขาหมดหวังและชีวิตจิตวิญญาณไม่ยอมก้าวต่อไปอีก

พระคัมภีร์มีแบบอย่างมากมายของผู้ที่ล้มเหลวฝ่ายวิญญาณ เช่น อับราฮัมที่โกหกฟาโรห์ เรื่องนางซาราห์ผู้เป็นภรรยาของเขา (ปฐก.12:11-17) ยาโคบที่หลอกลวงพ่อเพื่อให้ได้มาซึ่งพรของเอซาว (ปฐก.27:18-29) โมเสสที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการเอาไม้ตีก้อนหินแทนที่จะสั่งก้อนหิน (กดว.20:7-12) แต่ถึงแม้พวกเขาจะล้มเหลว เราก็ได้รู้ว่า “คนเหล่านี้ล้วนได้รับการยกย่องในความเชื่อของพวกเขา…” (ฮบ.11:39)

บุคคลในพระคัมภีร์เหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง เพราะหลังจากที่พวกเขาล้มลง พวกเขาได้หันกลับไปหาพระเจ้าและเริ่มติดตามพระองค์อีกครั้ง คุณเคยสูญเสียสมดุลฝ่ายวิญญาณเพราะเลือกทำสิ่งผิด และสิ่งนั้น ทำให้คุณไม่ยอมลุกขึ้นมาหรือไม่? จงกลับใจใหม่และติดตามพระเจ้าผู้ทรงอภัยโทษอีกครั้ง – HDF

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ให้โอกาสเสมอ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขา – ฮีบรู 11:39

อ่าน: ฮีบรู 11:32-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 13-14; วิวรณ์ 21

ในจดหมายที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เขียนถึงเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นลูกชาย เขาได้ให้คำแนะนำว่า “ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เราต้องปั่นไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาการทรงตัว” คำแนะนำของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ชาญฉลาดและนำไป

ใช้ได้จริง

คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยสติปัญญานี้ นำไปใช้กับชีวิตคริสเตียนได้ ผู้เชื่อหลายคนมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเชื่อผ่านสถานการณ์ที่เจ็บปวดและยากลำบาก แต่เมื่อประสบกับความล้มเหลวด้านศีลธรรม พวกเขาก็เสียการทรงตัวและล้มลง ความเสียใจและความรู้สึกว่าตนไม่สมควรได้รับการยกโทษจากพระเจ้า อาจทำให้พวกเขาหมดหวัง

และชีวิตจิตวิญญาณไม่ยอมก้าวต่อไปอีก

พระคัมภีร์มีแบบอย่างมากมายของผู้ที่ล้มเหลวฝ่ายวิญญาณ เช่น อับราฮัมที่โกหกฟาโรห์ เรื่องนางซาราห์ผู้เป็นภรรยาของเขา (ปฐก.12:11-17) ยาโคบที่หลอกลวงพ่อเพื่อให้ได้มาซึ่งพรของเอซาว (ปฐก.27:18-29) โมเสสที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการเอาไม้ตีก้อนหินแทนที่จะสั่งก้อนหิน (กดว.20:7-12) แต่ถึงแม้พวกเขาจะล้มเหลว เราก็ได้รู้ว่า “คนเหล่านี้ล้วนได้รับการยกย่องในความเชื่อของพวกเขา…” (ฮบ.11:39)

บุคคลในพระคัมภีร์เหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง เพราะหลังจากที่พวกเขาล้มลง พวกเขาได้หันกลับไปหาพระเจ้าและเริ่มติดตามพระองค์อีกครั้ง คุณเคยสูญเสียสมดุลฝ่ายวิญญาณเพราะเลือกทำสิ่งผิด และสิ่งนั้น ทำให้คุณไม่ยอมลุกขึ้นมาหรือไม่? จงกลับใจใหม่และติดตามพระเจ้าผู้ทรงอภัยโทษอีกครั้ง – HDF

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ให้โอกาสเสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง