เปลี่ยนทิศทาง

วันที่ 6-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คนเหล่านั้นก็ได้รายงาน…ถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ – 1 เธสะโลนิกา 1:9

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 3-4 และ 1 ยอห์น 5

หน่วยตำรวจลับสหรัฐได้ก่อตั้งขึ้นในปี1865 โดยมีภารกิจในการปราบปรามการปลอมธนบัตรสกุลเงินดอลล่าร์ เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เป้าหมายการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มีอันต้องเปลี่ยนไปในปี 1902 พวกเขาได้กลายเป็นที่รู้จักในด้านการอารักขาประธานาธิบดีของสหรัฐ ทั้งยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตำรวจลับ เทียบไม่ได้กับชีวิตที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือของผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกา พวกเขาได้รับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิง จนเป็นที่สังเกตเห็นของผู้คนจากทุกแห่งหน เปาโลเขียนไว้ว่า “ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้” (1 ธส.1:9) และ “ท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้ว ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา…ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกแห่งหน” (1 ธส.7-8) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่พวกเขาสำแดงออกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มต้นด้วยการละทิ้งการบูชารูปเคารพเพื่อหันมารับเอาความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่ และผู้คนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา

ผมนึกสงสัยว่า คนอื่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นในชีวิตและจิตใจของพวกเราบ้างหรือไม่ – BC

การมาเชื่อพระคริสต์ไม่ได้เป็นการรับรู้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คนเหล่านั้นก็ได้รายงาน…ถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระ ชนม์อยู่และเที่ยงแท้ – 1 เธสะโลนิกา 1:9

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 3-4; 1 ยอห์น 5

หน่วยตำรวจลับสหรัฐได้ก่อตั้งขึ้นในปี1865 โดยมีภารกิจในการปราบปรามการปลอมธนบัตรสกุลเงินดอลล่าร์ เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เป้าหมายการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มีอันต้องเปลี่ยนไปในปี

1902 พวกเขาได้กลายเป็นที่รู้จักในด้านการอารักขาประธานาธิบดีของสหรัฐ ทั้งยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆอีกหลายอย่าง

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตำรวจลับ เทียบไม่ได้กับชีวิตที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือของผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกา พวกเขาได้รับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิง จนเป็นที่สังเกตเห็นของผู้คนจากทุกแห่งหน เปาโลเขียนไว้ว่า “ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้” (1 ธส.1:9) และ “ท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้ว ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา…ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกแห่งหน” (ข้อ 7-8) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่พวกเขาสำแดงออกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มต้นด้วยการละทิ้งการบูชารูปเคารพเพื่อหันมารับเอาความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่ และผู้คนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา

ผมนึกสงสัยว่า คนอื่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นในชีวิตและจิตใจของพวกเราบ้างหรือไม่ – BC

การมาเชื่อพระคริสต์ไม่ได้เป็นการรับรู้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง