เจ้าของแท้จริง

วันที่ 27-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ – โคโลสี 1:16

อ่าน: สดุดี 95:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 1-4; วิวรณ์ 18

คุณได้ยินเรื่องโบสถ์ที่มีที่จอดรถไม่พอหรือไม่? ยังดีที่โบสถ์ตั้งอยู่ติดกับร้านค้าที่ปิดในวันอาทิตย์ โบสถ์จึงขออนุญาตเจ้าของร้านค้าจอดรถในที่จอดรถของเขา เจ้าของร้านบอกว่า “ไม่มีปัญหา โบสถ์ใช้ที่จอดรถนี้ได้ปีละ 51 อาทิตย์ แต่ถ้าถึงอาทิตย์ที่ 52 รถที่มาจอดจะถูกล่ามโซ่” ตัวแทนจากโบสถ์รู้สึกขอบคุณเจ้าของร้าน แต่ก็อดถามไม่ได้ว่า “ทำไมล่ะครับ” เจ้าของร้านยิ้มแล้วตอบว่า “ไม่มีอะไรหรอก ผมแค่ไม่อยากให้คุณลืมว่าที่นั่นไม่ใช่ที่จอดรถของคุณ ก็เท่านั้น”

เรามักจะมองข้ามพระพรทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องหยุดและคิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งสารพัดที่เรามีคือพระเจ้า “บรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด” (1 พศด.29:11) แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นของเรา “ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์…ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง” (1 คร.6:19-20)

ตามที่ 1 ทิโมธี 6:17 ได้เตือนเราไว้ว่า “พระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพื่อความสะดวกสบายของเรา” เราทั้งหลายได้รับการอวยพระพรด้วยสิ่งดีอย่างล้นเหลือ! อย่าให้เราละเลยพระบิดาของเรา แต่จงใช้สิ่งสารพัดที่พระองค์ประทานให้เราอย่างฉลาดและด้วยใจกตัญญู – CHK

พระเจ้าประทานพระพรให้แก่เรา เพื่อให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ – โคโลสี 1:16

อ่าน: สดุดี 95:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 1-4; วิวรณ์ 18

คุณได้ยินเรื่องโบสถ์ที่มีที่จอดรถไม่พอหรือไม่? ยังดีที่โบสถ์ตั้งอยู่ติดกับร้านค้าที่ปิดในวันอาทิตย์ โบสถ์จึงขออนุญาตเจ้าของร้านค้าจอดรถในที่จอดรถของเขา เจ้าของร้านบอกว่า “ไม่มีปัญหา โบสถ์ใช้ที่จอดรถนี้ได้ปีละ 51

อาทิตย์ แต่ถ้าถึงอาทิตย์ที่ 52 รถที่มาจอดจะถูกล่ามโซ่” ตัวแทนจากโบสถ์รู้สึกขอบคุณเจ้าของร้าน แต่ก็อดถามไม่ได้ว่า “ทำไมล่ะครับ” เจ้าของร้านยิ้มแล้วตอบว่า “ไม่มีอะไรหรอก ผมแค่ไม่อยากให้คุณลืมว่าที่นั่นไม่ใช่ที่จอดรถของคุณ ก็เท่านั้น”

เรามักจะมองข้ามพระพรทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องหยุดและคิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งสารพัดที่เรามีคือพระเจ้า “บรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด” (1 พศด.29:11) แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นของเรา “ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่าน

เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์…ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง” (1 คร.6:19-20)

ตามที่ 1 ทิโมธี 6:17 ได้เตือนเราไว้ว่า “พระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพื่อความสะดวกสบายของเรา” เราทั้งหลายได้รับการอวยพระพรด้วยสิ่งดีอย่างล้นเหลือ! อย่าให้เราละเลยพระบิดาของเรา แต่จงใช้สิ่งสารพัดที่พระองค์ประทานให้เราอย่างฉลาดและด้วยใจกตัญญู – CHK

พระเจ้าประทานพระพรให้แก่เรา เพื่อให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง