อิทธิพล

วันที่ 13-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น… ก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู – กิจการ 4:13

อ่าน: กิจการ 4:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 12-14; วิวรณ์ 4

รางวัลโนเบลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติ บุคคลผู้โดดเด่นในสาขาเศรษฐศาสตร์ ฟิสิกซ์ วรรณกรรมแพทยศาสตร์ และสันติภาพต่างได้รับการยกย่องที่ได้ทุ่มเทและเสียสละ หากใครได้รับรางวัลโนเบล ถือเป็นการประกาศว่าบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการฝึกฝน ทุ่มเท เรียนรู้ และเสียสละเป็นแรมปีเพื่อความเป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นการลงทุนที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ได้

เราอาจอยากจะสร้างอิทธิพลที่ดีฝ่ายวิญญาณในโลกที่เราอยู่นี้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าแหล่งของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณและการรับใช้อยู่ที่ไหน หากเราอยากจะสร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ เราจะต้องลงทุนกับอะไร?

ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ยุคแรกได้รับอิทธิพลจากการใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซู ผู้นำศาสนาของอิสราเอลก็รู้ข้อนี้ กิจการ 4:13 บอกว่า “เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู”

การฝึกฝนและการเรียนรู้เป็นประโยชน์ในการรับใช้องค์พระผู้ช่วยให้รอด แต่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้เวลาจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแหล่งของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่เราจะมีต่อโลกใบนี้ คุณใช้เวลากับพระเยซูผู้ทรงเป็นแหล่งของอิทธิพลของคุณมากแค่ไหน? – BC

จงใช้เวลากับองค์จอมเจ้านาย เพื่อคุณจะรับมือกับชีวิตของตนเองได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น… ก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู – กิจการ 4:13

อ่าน: กิจการ 4:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 12-14; วิวรณ์ 4

รางวัลโนเบลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติ บุคคลผู้โดดเด่นในสาขาเศรษฐศาสตร์ ฟิสิกซ์ วรรณกรรมแพทยศาสตร์ และสันติภาพต่างได้รับการ

ยกย่องที่ได้ทุ่มเทและเสียสละ หากใครได้รับรางวัลโนเบล ถือเป็นการประกาศว่าบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการฝึกฝน ทุ่มเท เรียนรู้ และเสียสละเป็นแรมปีเพื่อความเป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นการลงทุนที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ได้

เราอาจอยากจะสร้างอิทธิพลที่ดีฝ่ายวิญญาณในโลกที่เราอยู่นี้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าแหล่งของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณและการรับใช้อยู่ที่ไหน หากเราอยากจะสร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ เราจะต้องลงทุนกับอะไร?

ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ยุคแรกได้รับอิทธิพลจากการใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซู ผู้นำศาสนาของอิสราเอลก็รู้ข้อนี้ กิจการ 4:13 บอกว่า “เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู”

การฝึกฝนและการเรียนรู้เป็นประโยชน์ในการรับใช้องค์พระผู้ช่วยให้รอด แต่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้เวลาจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแหล่งของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่เราจะมีต่อโลกใบนี้ คุณใช้เวลากับพระเยซูผู้ทรงเป็นแหล่งของอิทธิพลของคุณมากแค่ไหน? – BC

จงใช้เวลากับองค์จอมเจ้านาย เพื่อคุณจะรับมือกับชีวิตของตนเองได้

Tags:

One Response

  1. TT

    “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้เวลาจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแหล่งของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่เราจะมีต่อโลกใบนี้…”

    ชอบข้อความนี้ค่ะ แล้วก็พระองค์ต้องการให้เรามีอิทธิพลกับโลกนี้นะคะ ไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ และขอพระเ้จ้าช่วยให้ืผู้เชื่อทุกคนได้เป็นแหล่งอิทธิพลที่ดี อย่าลืมเชื่อมต่อกับพระเจ้านะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง