อัศจรรย์ใหญ่

วันที่ 16-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป” – อิสยาห์ 6:7

อ่าน: อิสยาห์ 6:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6; วิวรณ์ 7

ลีโอนาร์ด เรเวนฮิลล์ (1907-1994) นักประกาศชาวอังกฤษเคยกล่าวว่า “สิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากระทำในปัจจุบันคือการแยกคนบาปออกจากโลกที่บาป ทำให้เขาบริสุทธิ์ แล้วให้เขากลับไปในโลกที่บาป แต่ยังคงรักษาเขาไว้ให้บริสุทธิ์อยู่” เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำกับอิสยาห์ เมื่อพระองค์ทรงเรียกให้ท่านเผยพระวจนะแก่ประชากรของพระองค์

ช่วงที่กษัตริย์อุสซียาห์แห่งยูดาห์สิ้นพระชนม์ อิสยาห์ได้รับนิมิตจากพระเจ้า ท่านได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก ประทับ ณ พระที่นั่งสูง และเสราฟิมกำลังร้องเพลงนมัสการพระเจ้ายกย่องในความบริสุทธิ์ พระบารมี และพระสิริของพระองค์

นิมิตที่อิสยาห์ได้เห็นพระเจ้า ทำให้ท่านตระหนักว่า ท่านมีมลทินและผิดบาปต่อพระเจ้า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว” (อสย.6:5) การสำนึกในความบาปทำให้ท่านปรารถนาที่จะได้รับเอาพระคุณแห่งการชำระของพระเจ้า (อสย.6:7) เมื่อได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ท่านได้รับหน้าที่ให้เผยพระวจนะของพระเจ้า (อสย.6:9) พระเจ้าทรงส่งอิสยาห์ไปในโลกที่ผิดบาป ไม่ใช่เพื่อให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ให้เล่าเรื่องพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ให้กับคนที่มีมลทินทั้งหลายฟังด้วย

พระเจ้าทรงต้องการสำแดงพระองค์ต่อเรา จึงทรงให้เราเห็นภาพความเป็นจริงของตัวเราเอง ทรงให้เรามีความปรารถนาที่จะได้รับพระคุณ และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และพูดเรื่องของพระองค์ ช่างน่าอัศจรรย์! – MW

ท่ามกลางความมืดแห่งบาป แสงแห่งพระคุณพระเจ้าส่องสว่างที่สุด

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป” – อิสยาห์ 6:7

อ่าน: อิสยาห์ 6:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6; วิวรณ์ 7

ลีโอนาร์ด เรเวนฮิลล์ (1907-1994) นักประกาศชาวอังกฤษเคยกล่าวว่า “สิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากระทำในปัจจุบันคือการแยกคนบาปออกจากโลกที่บาป ทำให้เขาบริสุทธิ์ แล้วให้เขากลับไปในโลกที่บาป แต่ยังคงรักษาเขาไว้ให้บริสุทธิ์อยู่” เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำกับอิสยาห์ เมื่อพระองค์ทรงเรียกให้ท่านเผยพระวจนะแก่ประชากรของพระองค์

ช่วงที่กษัตริย์อุสซียาห์แห่งยูดาห์สิ้นพระชนม์ อิสยาห์ได้รับนิมิตจากพระเจ้า ท่านได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก ประทับ ณ พระที่นั่งสูง และเสราฟิมกำลังร้องเพลงนมัสการพระเจ้ายกย่องในความบริสุทธิ์ พระบารมี และพระสิริของพระองค์

นิมิตที่อิสยาห์ได้เห็นพระเจ้า ทำให้ท่านตระหนักว่า ท่านมีมลทินและผิดบาปต่อพระเจ้า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว” (อสย.6:5) การสำนึกในความบาปทำให้ท่านปรารถนาที่จะได้รับเอาพระคุณแห่งการชำระของพระเจ้า (ข้อ 7) เมื่อได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ท่านได้รับหน้าที่ให้เผยพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 9) พระเจ้าทรงส่งอิสยาห์ไปในโลกที่ผิดบาป ไม่ใช่เพื่อให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ให้เล่าเรื่องพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ให้กับคนที่มีมลทินทั้งหลายฟังด้วย

พระเจ้าทรงต้องการสำแดงพระองค์ต่อเรา จึงทรงให้เราเห็นภาพความเป็นจริงของตัวเราเอง ทรงให้เรามีความปรารถนาที่จะได้รับพระคุณ และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และพูดเรื่องของพระองค์ ช่างน่าอัศจรรย์! – MW

ท่ามกลางความมืดแห่งบาป แสงแห่งพระคุณพระเจ้าส่องสว่างที่สุด

Tags:

One Response

  1. TT

    ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมอิสยาห์ในวันนี้ ขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นความเป็นจริงในชีวิตของเรา เพื่อให้เราตระหนักว่า มีสิ่งใดในชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อเราจะสามารถเป็นพรต่อผู้คนได้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง