อยู่อย่างถ่อมใจ

วันที่ 8-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

แต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว พระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้น จึงทรงกระทำความเสียหาย – 2 พงศาวดาร 26:16

อ่าน: 2 พงศาวดาร 26:3-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 8-10 และ 3 ยอห์น 1:1-14

ดไวท์ แอล. มูดี้ กล่าวไว้ว่า “เมื่อใดที่คนหนึ่งคิดว่าตนมีกำลังมาก และมีความมั่นใจในตนเอง คุณก็เตรียมรอดูเวลาตกต่ำของเขาได้เลย อาจจะต้องรอเป็นปีๆ แต่มันได้เริ่มขึ้นแล้ว” คำกล่าวนี้ตรงกับเรื่องของกษัตริย์อุสซียาห์

ทุกอย่างในชีวิตของท่านดูเหมือนจะไปได้ด้วยดี ท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณ และแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า เกือบตลอดรัชกาลของท่าน เมื่อใดที่ท่านขอให้พระเจ้าช่วย พระเจ้าจะประทานความสำเร็จยิ่งใหญ่ให้แก่ท่าน ดังจะเห็นได้จากผลงานมากมายของท่าน (2 พศด.26:3-15)

ชีวิตของอุสซียาห์เป็นคนหนึ่งที่มีอำนาจและประสบความสำเร็จมากที่สุด จนเมื่อท่านยอมให้สิ่งเหล่านั้นบดบังหูตาของเขาเอง ความหยิ่งยโสของท่านแสดงออกในหลายเหตุการณ์ เช่น ท่านท้าทายความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยการเข้าไปในพระวิหารและทำหน้าที่ที่ท่านไม่มีสิทธิ์ (2 พศด.26:16) เขามองว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นประเสริฐ แต่ไม่ได้สำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำของท่าน (2 พศด.26:5 และ 2 พศด.26:16) ท่านปฏิเสธคำว่ากล่าวและตักเตือนจากคนของพระเจ้า (2 พศด.26:18-19) ท่านไม่ยอมกลับใจ และแทนที่จะกลัวเกรงต่อผลของความบาปที่ท่านทำ ท่านกลับไม่ใส่ใจ (2 พศด.26:18-19)

เมื่อพระเจ้าประทานความสำเร็จในด้านใดก็ตามในชีวิตของเรา อย่าให้เราลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นเหตุแห่งความสำเร็จนั้น ให้เราเลือกความถ่อมใจ เพราะพระเจ้าประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ – MW

พระเจ้าทรงยกเราขึ้น เมื่อเราเลือกที่จะถ่อมลง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว พระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้น จึงทรงกระทำความเสียหาย – 2 พงศาวดาร 26:16

อ่าน: 2 พงศาวดาร 26:3-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 8-10; 3 ยอห์น

ดไวท์ แอล. มูดี้ กล่าวไว้ว่า “เมื่อใดที่คนหนึ่งคิดว่าตนมีกำลังมาก และมีความมั่นใจในตนเอง คุณก็เตรียมรอดูเวลาตกต่ำของเขาได้เลย อาจจะต้องรอเป็นปีๆ แต่มันได้เริ่มขึ้นแล้ว” คำกล่าวนี้ตรงกับเรื่องของกษัตริย์อุสซียาห์

ทุกอย่างในชีวิตของท่านดูเหมือนจะไปได้ด้วยดี ท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณ และแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า เกือบตลอดรัชกาลของท่าน เมื่อใดที่ท่านขอให้พระเจ้าช่วย พระเจ้าจะประทานความสำเร็จยิ่งใหญ่ให้แก่ท่าน ดังจะเห็นได้จากผลงานมากมายของท่าน (2 พศด.26:3-15)

ชีวิตของอุสซียาห์เป็นคนหนึ่งที่มีอำนาจและประสบความสำเร็จมากที่สุด จนเมื่อท่านยอมให้สิ่งเหล่านั้นบดบังหูตาของเขาเอง ความหยิ่งยโสของท่านแสดงออกในหลายเหตุการณ์ เช่น ท่านท้าทายความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยการเข้าไปในพระวิหารและทำหน้าที่ที่ท่านไม่มีสิทธิ์ (ข้อ 16) เขามองว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นประเสริฐ แต่ไม่ได้สำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำของท่าน (ข้อ 5, 16) ท่านปฏิเสธคำว่ากล่าวและตักเตือนจากคนของพระเจ้า (ข้อ 18-19) ท่านไม่ยอมกลับใจ และแทนที่จะกลัวเกรงต่อผลของความบาปที่ท่านทำ ท่านกลับไม่ใส่ใจ (ข้อ 18-19)

เมื่อพระเจ้าประทานความสำเร็จในด้านใดก็ตามในชีวิตของเรา อย่าให้เราลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นเหตุแห่งความสำเร็จนั้น ให้เราเลือกความถ่อมใจ เพราะพระเจ้าประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ – MW

พระเจ้าทรงยกเราขึ้น เมื่อเราเลือกที่จะถ่อมลง

Tags:

One Response

  1. ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจยโสนำหน้าการล้ม สุภาษิต16:18
    ใจของคนก็จองหองก่อนถึงการถูกทำลาย แต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติ สุภาษิต 18:12
    ถ้าเพียงแต่..ท่านอุสซียาห์ จะไม่หุนหันพลันแล่น..ถ่อมใจ ฟังและถอย..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง