หนักหน่วงและนุ่มนวล

วันที่ 10-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงหมายคนไร้ตำหนิไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะสันติชนจะมีอนาคต แต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกัน – สดุดี 37:37-38

อ่าน: สดุดี 37:30-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 1-4; วิวรณ์ 1

“คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน” (สภษ.20:3) “ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสีย” (สภษ.10:7) “บุคคลที่เกลียดการตักเตือน ก็เป็นคนโฉด”(สภษ.12:1) เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ที่พระคำของพระเจ้าเรียกคนว่าคนโง่ คนชั่ว และคนโฉด? พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตามิใช่หรือ? ถูกแล้ว พระเจ้าทรงเป็นความรักและเมตตา พระองค์ทรงสร้างโลกเพื่อให้เราได้สุขสบาย

แต่พระเจ้าก็ทรงเตือนเราด้วยว่า ในความรักของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามความเขลาในจิตใจและการประพฤติของเรา พระธรรมสุภาษิตเตือนใจเราว่า ในขณะที่พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ก็ทรงคาดหวังกับเราไว้สูง คนที่นำปัญหามาสู่ตัวเอง จะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเกินกว่าที่ควรจะเป็น

คำพูดแง่ลบเหล่านี้ในพระธรรมสุภาษิตมีคำตรงกันข้ามที่ปรากฏอยู่คู่กัน ซึ่งเป็นทางให้เราเลือกดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย ที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน (สภษ.20:3) การระลึกถึงของคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสีย (สภษ.10:7) ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด (สภษ.12:1)

ชีวิตเราต้องเลือกอยู่เสมอว่า จะใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าและปีติยินดีในรอยยิ้มของพระองค์ หรือจะใช้ชีวิตอย่างคนโง่เขลาและพบกับหายนะ นั่นคือความจริงที่หนักหน่วงและนุ่มนวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกของพระเจ้า คุณจะเลือกแบบไหน? – JDB

คนโง่เท่านั้นที่ล้อเล่นกับบาป

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงหมายคนไร้ตำหนิไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะสันติชนจะมีอนาคต แต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วย กัน – สดุดี 37:37-38

อ่าน: สดุดี 37:30-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 1-4; วิวรณ์ 1

“คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน” (สภษ.20:3) “ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสีย” (10:7) “บุคคลที่เกลียดการตักเตือน ก็เป็นคนโฉด”(12:1) เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ที่พระคำของพระเจ้าเรียกคนว่าคนโง่ คนชั่ว และคนโฉด? พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตามิใช่หรือ? ถูกแล้ว พระเจ้าทรงเป็นความรักและเมตตา พระองค์ทรงสร้างโลกเพื่อให้เราได้สุขสบาย

แต่พระเจ้าก็ทรงเตือนเราด้วยว่า ในความรักของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามความเขลาในจิตใจและการประพฤติของเรา พระธรรมสุภาษิตเตือนใจเราว่า ในขณะที่พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ก็ทรงคาดหวังกับเราไว้สูง คนที่นำปัญหามาสู่ตัวเอง จะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเกินกว่าที่ควรจะเป็น

คำพูดแง่ลบเหล่านี้ในพระธรรมสุภาษิตมีคำตรงกันข้ามที่ปรากฏอยู่คู่กัน ซึ่งเป็นทางให้เราเลือกดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย ที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน (20:3) การระลึกถึงของคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสีย (10:7) ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด (12:1)

ชีวิตเราต้องเลือกอยู่เสมอว่า จะใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าและปีติยินดีในรอยยิ้มของพระองค์ หรือจะใช้ชีวิตอย่างคนโง่เขลาและพบกับหายนะ นั่นคือความจริงที่หนักหน่วงและนุ่มนวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกของพระเจ้า คุณ

จะเลือกแบบไหน? – JDB

คนโง่เท่านั้นที่ล้อเล่นกับบาป

Tags: ,

One Response

  1. ขอบคุณพระเจ้าค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง