สิ่งเล็กน้อย

วันที่ 7-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง…ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา – 2 โครินธ์ 1:3-4

อ่าน: 2 โครินธ์ 1:3-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 5-7 และ 2 ยอห์น 1-13

หลักสูตรของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใคร คือมีประสบการณ์การเป็นคนชราในบ้านพักเป็นเวลา 10 วัน พวกเขาได้รับรู้ความยากลำบากในการใช้เก้าอี้รถเข็น การถูกยกขึ้นจากเตียงและการนั่งแล้วเอื้อมจับราวสำหรับอาบน้ำ นักศึกษาคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่น การติดป้ายชื่อหน้าห้องให้ต่ำลงเพื่อที่คนไข้จะหาห้องของตัวเองได้ง่ายขึ้น หรือการวางรีโมทโทรทัศน์ไว้ในที่ที่หยิบได้สะดวก แม้ว่านักศึกษาจะยังไม่อาจเข้าใจได้อย่างแท้จริง แต่พวกเขาจะสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ดีขึ้นในอนาคต

บางครั้ง พระเจ้าให้เรามีโอกาสใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้และความอบอุ่นใจที่พระองค์ประทานให้เราในยามยากลำบากมาช่วยคนอื่นได้ เปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า” (2 คร.1:3-4)

คุณกำลังใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้มา ในการแตะต้องสัมผัสใจผู้อื่นหรือไม่? อย่าลืมว่าสิ่งเล็กน้อยอาจมีความสำคัญมาก – AMC

พระเจ้าไม่ได้ทรงชูใจเราเพื่อให้เรารู้สึกสบาย แต่เพื่อให้เราชูใจผู้อื่น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ดาเนียล 5-7

อ่าน: 2 โครินธ์ 1:3-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ยอห์น; พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง

หลักสูตรของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใคร คือมีประสบการณ์การเป็นคนชราในบ้านพักเป็นเวลา 10 วัน พวกเขาได้รับรู้ความยากลำบากในการ

ใช้เก้าอี้รถเข็น การถูกยกขึ้นจากเตียงและการนั่งแล้วเอื้อมจับราวสำหรับอาบน้ำ นักศึกษาคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่นการติดป้ายชื่อหน้าห้องให้ต่ำลงเพื่อที่คนไข้จะหาห้องของตัวเองได้ง่ายขึ้น หรือการ

วางรีโมทโทรทัศน์ไว้ในที่ที่หยิบได้สะดวก

แม้ว่านักศึกษาจะยังไม่อาจเข้าใจได้อย่างแท้จริง แต่พวกเขาจะสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ดีขึ้นในอนาคต

บางครั้ง พระเจ้าให้เรามีโอกาสใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้และความอบอุ่นใจที่พระองค์ประทานให้เราในยามยากลำบากมาช่วยคนอื่นได้ เปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า” (2 คร.1:3-4)

คุณกำลังใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้มา ในการแตะต้องสัมผัสใจผู้อื่นหรือไม่? อย่าลืมว่าสิ่งเล็กน้อยอาจมีความสำคัญมาก – AMC

พระเจ้าไม่ได้ทรงชูใจเราเพื่อให้เรารู้สึกสบาย แต่เพื่อให้เราชูใจผู้อื่น

Tags:

One Response

  1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกทาง ถึงแม้วันนี้เราจะมองไม่เห็นอนาคตอะไรเลย ถึงแม้ต้องร้องไห้คร่ำครวญกับความผิดหวัง แต่ใจก็ยังหวัง ใจก็ยังมีสันติเหลืออยู่บ้าง เพียงเพราะแค่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา พระเจ้าเป็นกำลังของเรา พระองค์รักเรา ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระองค์จริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง