สันติสุขในโลก

วันที่ 24-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ – ยอห์น 14:27

อ่าน: ลูกา 2:8-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ฮาบากุก 1-3; วิวรณ์ 15

ผมไม่มีข้อสงสัยที่เหล่าทูตสวรรค์มาปรากฎเต็มท้องฟ้า แต่ผมยอมรับว่าผมสงสัยมาตลอดในพระสัญญาเรื่องสันติสุขที่ชาวสวรรค์บอกกับคนเลี้ยงแกะที่ในทุ่งนา เพราะตลอดสองพันปีมานี้ สันติสุขในโลกช่างหาได้ยากเย็น

สงครามยังคงทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ ความรุนแรงในครอบครัวขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ การหย่าร้างพุ่งสูง คริสตจักรแตกแยก และสันติสุขในหัวใจที่กังวลและดื้อรั้นของเรา ก็ดูจะเป็นเพียงความฝันเลื่อนลอย

แล้วสันติสุขตามพระสัญญาอยู่ที่ไหน? แท้จริง เมื่อเราคิดดู เราจะเห็นว่าพระเยซูได้ทรงนำเอาทุกสิ่งที่จะนำสันติสุขเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ทรงสอนเรื่องสันติสุข และบอกให้มนุษย์รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และตอนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไป ก็ทรงสัญญาไว้ว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” (ยน.14:27) และบอกว่าเมื่อเราถูกตบแก้มข้างหนึ่ง ให้เราหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ด้วย ถ้ามีใครบังคับให้เราเดินไปหนึ่งกิโลเมตร ให้เราเลยไปเป็นสองกิโลเมตร ให้อภัยผู้ที่ทำผิด ปฏิเสธความโลภ อดทนต่อความอ่อนแอของกันและกัน และอยู่เพื่อรับใช้และรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา

ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่สันติสุขจะขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เปาโลยืนยันไว้ในโรม12:18 ว่า “ถ้าเป็นได้ คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน” คริสตมาสนี้ ให้เรามอบสันติสุขเป็นของขวัญให้แก่โลกที่เราอยู่เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพขององค์สันติราช – JS

เมื่อเราได้รับสันติสุขจากพระเจ้า เราก็สามารถแบ่งปันสันติสุขของพระองค์ให้กับผู้อื่นได้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ – ยอห์น 14:27

อ่าน: ลูกา 2:8-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ฮาบากุก 1-3; วิวรณ์ 15

ผมไม่มีข้อสงสัยที่เหล่าทูตสวรรค์มาปรากฎเต็มท้องฟ้า แต่ผมยอมรับว่าผมสงสัยมาตลอดในพระสัญญาเรื่องสันติสุขที่ชาวสวรรค์บอกกับคนเลี้ยงแกะที่ในทุ่งนา เพราะตลอด2000 ปีมานี้ สันติสุขในโลกช่างหาได้ยากเย็น

สงครามยังคงทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ ความรุนแรงในครอบครัวขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ การหย่าร้างพุ่งสูง คริสตจักรแตกแยก และสันติสุขในหัวใจที่กังวลและดื้อรั้นของเรา ก็ดูจะเป็นเพียงความฝันเลื่อนลอย

แล้วสันติสุขตามพระสัญญาอยู่ที่ไหน? แท้จริง เมื่อเราคิดดู เราจะเห็นว่าพระเยซูได้ทรงนำเอาทุกสิ่งที่จะนำสันติสุขเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ทรงสอนเรื่องสันติสุข และบอกให้มนุษย์รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และตอนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไป ก็ทรงสัญญาไว้ว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่าน

นั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” (ยน.14:27) และบอกว่าเมื่อเราถูกตบแก้มข้างหนึ่ง ให้เราหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ด้วย ถ้ามีใครบังคับให้เราเดินไปหนึ่งกิโลเมตร ให้เราเลยไปเป็นสองกิโลเมตร ให้อภัยผู้ที่ทำผิด ปฏิเสธความโลภ

อดทนต่อความอ่อนแอของกันและกัน และอยู่เพื่อรับใช้และรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา

ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่สันติสุขจะขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เปาโลยืนยันไว้ในโรม12:18 ว่า “ถ้าเป็นได้ คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน” คริสตมาสนี้ ให้เรามอบสันติสุขเป็นของขวัญให้แก่โลกที่เราอยู่เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพขององค์สันติราช – JS

เมื่อเราได้รับสันติสุขจากพระเจ้า เราก็สามารถแบ่งปันสันติสุขของพระองค์ให้กับผู้อื่นได้

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง