วาระพักผ่อน

วันที่ 2-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงหันกลับ…เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า – กิจการ 3:19

อ่าน: กิจการ 3:17-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 42-44 และ 1 ยอห์น 1

อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากที่สุด? เครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้วในวันที่ร้อนระอุ การได้งีบตอนบ่าย หรือการฟังเพลงสรรเสริญและบทเพลงนมัสการ แนวคิดเรื่องการพักผ่อนในพระคัมภีร์มีหลากหลาย ทั้งในแง่ร่างกายและจิตวิญญาณในพระวจนะ เราอ่านพบการพักผ่อนโดยการหยุดทำงานในวันสะบาโต (อพย.23:12) การใช้น้ำเย็นหลังจากการออกกำลังฝ่ายร่างกาย (วนฉ.15:18-19) การฟังดนตรีสบายๆ (1 ซมอ.16:23) และการสามัคคีธรรมที่หนุนน้ำใจ (2 ทธ.1:16)

อัครสาวกเปโตรได้อธิบายถึงช่วงเวลาฟื้นฟูจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ท่านเรียกร้องให้ผู้คนกลับใจและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐว่า “เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า” (กจ.3:19) คำพูดของเปโตรมีความหมายเป็นพิเศษต่อผู้ฟังที่เป็นชาวยิว เพราะเป็นการอ้างถึงช่วงเวลาพันปีที่พระเมสสิยาห์จะครอบครอง แต่ข่าวประเสริฐเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณนี้จะได้ถูกเผยแพร่ไปยังคนต่างชาติด้วย (กจ.10)

แม้ในปัจจุบัน เราที่เป็นผู้เชื่อก็รับประสบการณ์แห่งการพักผ่อนได้ โดยการสงบจิตใจในเวลาเฝ้าเดี่ยว ด้วยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ เมื่อเราใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้า เราจะได้พบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระองค์ ซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของเราฟื้นชื่นขึ้น เราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาในแต่ละวันที่เราได้พักผ่อนฝ่ายจิตวิญญาณหรือ? – HDF

คำอธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ได้รับการฟื้นชื่นและเปลี่ยนแปลงใหม่ ขอโปรดตรัสกับข้าพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้ยินพระทัยของพระองค์และขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีใจเดียวกับพระองค์เมื่อข้าพระองค์อธิษฐาน อาเมน

เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้า ความคิดของเราจะแจ่มชัดขึ้น
และพละกำลังของเราจะฟื้นคืน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงหันกลับ…เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า – กิจการ 3:19

อ่าน: กิจการ 3:17-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 42-44; 1 ยอห์น 1

อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากที่สุด? เครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้วในวันที่ร้อนระอุ การได้งีบตอนบ่าย หรือการฟังเพลงสรรเสริญและบทเพลงนมัสการ แนวคิดเรื่องการพักผ่อนในพระคัมภีร์มีหลากหลาย ทั้งในแง่ร่างกายและจิตวิญญาณในพระวจนะ เราอ่านพบการพักผ่อนโดยการหยุดทำงานในวันสะบาโต (อพย.23:12) การใช้น้ำเย็นหลังจากการออกกำลังฝ่ายร่างกาย (วนฉ.15:18-19) การฟังดนตรีสบายๆ (1 ซมอ.16:23) และการสามัคคีธรรมที่หนุนน้ำใจ (2 ทธ.1:16)

อัครสาวกเปโตรได้อธิบายถึงช่วงเวลาฟื้นฟูจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ท่านเรียกร้องให้ผู้คนกลับใจและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐว่า “เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า” (กจ.3:19) คำพูดของเปโตรมีความหมายเป็นพิเศษต่อผู้ฟังที่เป็นชาวยิว เพราะเป็นการอ้างถึงช่วงเวลาพันปีที่พระเมสสิยาห์จะครอบครอง แต่ข่าวประเสริฐเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณนี้จะได้ถูกเผยแพร่ไปยังคนต่างชาติด้วย (กจ.10)

แม้ในปัจจุบัน เราที่เป็นผู้เชื่อก็รับประสบการณ์แห่งการพักผ่อนได้ โดยการสงบจิตใจในเวลาเฝ้าเดี่ยว ด้วยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ เมื่อเราใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้า เราจะได้พบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระองค์ ซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของเราฟื้นชื่นขึ้น เราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาในแต่ละวันที่เราได้พักผ่อนฝ่ายจิตวิญญาณหรือ? – HDF

เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้า ความคิดของเราจะแจ่มชัดขึ้น และพละกำลังของเราจะฟื้นคืน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง