ลายเซ็นต์พระเจ้า

วันที่ 3-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนัก – ปฐมกาล 1:31

อ่าน: ปฐมกาล 1:27-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 45-46 และ 1 ยอห์น 2

บนผนังบ้านพักริมทะเลสาบของเพื่อนฉันมีหลายภาพแขวนอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นรูปของดวงอาทิตย์ตกที่ถ่ายจากระเบียงบ้านหลังนั้นเอง ในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน ทุกภาพสวยจับใจและไม่ซ้ำกันเลย เวลาที่ฉันมองดูภาพเหล่านั้น ฉันคิดถึงคำพูดของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่า ดวงอาทิตย์ตก คือ “ลายเซ็นต์อันงดงามของพระเจ้าในเวลาเย็น”

พระเจ้าทรงเขียนลายเซ็นต์ของพระองค์ไว้ที่ดวงอาทิตย์ตก และในตัวลูกแต่ละคนของพระองค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ฉันไม่เคยเบื่อที่ได้ค้นพบว่าทุกคนที่ฉันได้เจอล้วนแตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าทรงมีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สุด ความหลากหลายของอุปนิสัยใจคอ อารมณ์ขันความสามารถ และรสนิยมด้านดนตรีและกีฬาของเราทุกคน เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้น

ในพระกายของพระคริสต์ เราได้เห็นว่าของประทานที่แตกต่างกัน ได้ถูกผูกพันไว้ด้วยกันและทำงานร่วมกันตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ ใน 1 โครินธ์ 12:4-6 กล่าวว่า “ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน”

ลายเซ็นต์ของพระเจ้าที่ชัดเจนอยู่ในธรรมชาติก็ปรากฏอยู่ในประชากรของพระองค์ด้วย ให้เราชื่นชมยินดีในความแตกต่างที่ทำให้ลูกแต่ละคนของพระเจ้าเป็นคนพิเศษ – CHK

เราเห็นลายเซ็นต์ของพระเจ้าในสิ่งที่ทรงสร้าง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนัก – ปฐมกาล 1:31

อ่าน: ปฐมกาล 1:27-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 45-46; 1 ยอห์น 2

บนผนังบ้านพักริมทะเลสาบของเพื่อนฉันมีหลายภาพแขวนอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นรูปของดวงอาทิตย์ตกที่ถ่ายจากระเบียงบ้านหลังนั้นเอง ในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน ทุกภาพสวยจับใจและไม่ซ้ำกันเลย เวลาที่ฉันมองดูภาพเหล่านั้น ฉันคิดถึงคำพูดของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่า ดวงอาทิตย์ตก คือ “ลายเซ็นต์อันงดงามของพระเจ้าในเวลาเย็น”

พระเจ้าทรงเขียนลายเซ็นต์ของพระองค์ไว้ที่ดวงอาทิตย์ตก และในตัวลูกแต่ละคนของพระองค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ฉันไม่เคยเบื่อที่ได้ค้นพบว่าทุกคนที่ฉันได้เจอล้วนแตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าทรงมีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สุด ความหลากหลายของอุปนิสัยใจคอ อารมณ์ขันความสามารถ และรสนิยมด้านดนตรีและกีฬา

ของเราทุกคน เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้น

ในพระกายของพระคริสต์ เราได้เห็นว่าของประทานที่แตกต่างกัน ได้ถูกผูกพันไว้ด้วยกันและทำงานร่วมกันตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ ใน 1 โครินธ์ 12:4-6 กล่าวว่า “ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน”

ลายเซ็นต์ของพระเจ้าที่ชัดเจนอยู่ในธรรมชาติก็ปรากฏอยู่ในประชากรของพระองค์ด้วย ให้เราชื่นชมยินดีในความแตกต่างที่ทำให้ลูกแต่ละคนของพระเจ้าเป็นคนพิเศษ – CHK

เราเห็นลายเซ็นต์ของพระเจ้าในสิ่งที่ทรงสร้าง

Tags:

One Response

  1. ใช่แล้วค่ะทุกคนมีความแตกต่างแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง