ระดับเดียวกัน

วันที่ 22-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้า…เพื่อนำผู้ถูกจำจองออกมาจากคุก นำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำ – อิสยาห์ 42:6-7

อ่าน: อิสยาห์ 42:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 6-7; วิวรณ์ 13

ลูกชายของผมกับภรรยามีสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลด็อกน้ำหนัก 50 กว่ากิโลกรัม มันแข็งแรงและหน้าตาหน้ากลัว ก่อนที่เราจะเป็นเพื่อนกัน เจ้า “บั๊ดดี้” ยังไม่แน่ใจว่ามันจะไว้ใจผมได้หรือไม่ เมื่อใดที่ผมยืน มันจะอยู่ห่างจากผมและจะไม่มองตาผม แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รู้ว่าถ้าผมย่อตัวลงกับพื้น หน้าเหี่ยวๆยานๆของเจ้าบั๊ดดี้จะเปลี่ยนไป มันรู้สึกได้ว่าผมไม่มีอันตรายต่อมัน มันจะวิ่งรี่เข้ามาอย่างกับรถไฟสินค้ากระโจนใส่ผมด้วยเท้าใหญ่ๆ ของมัน และอยากให้ผมเกาคอล่ำๆ ของมัน

สิ่งที่บั๊ดดี้ต้องการจากผมนั้นก็เปรียบเหมือนสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา โดยการโน้มลงมาหาเราและใช้ชีวิตอยู่กับเราในฐานะบุคคลคนหนึ่งคือพระเยซูคริสต์ นับจากวันที่บรรพบุรุษคู่แรกของเราทำบาปและซ่อนจากพระพักตร์พระเจ้า เราก็มีแนวโน้มที่จะกลัวการเข้ามาหาพระเจ้าผู้สูงส่งและบริสุทธิ์ในที่ของพระองค์ (ยน.3:20)

ดังนั้น ดังที่อิสยาห์ได้ทำนายไว้ พระเจ้าได้สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะลงมาหาเรา เพื่อนำเรากลับไปหาพระองค์ พระเยซูทรงรับสภาพของผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย องค์พระผู้สร้างของเราได้ดำเนินชีวิตและสิ้นพระชนม์เพื่อปลดปล่อยเราจากความผิดบาป แม้ทุกวันนี้ พระองค์ยังทรงเรียกร้องให้เราออกจากความมืดฝ่ายวิญญาณ (อสย.42:7) เพื่อจะเรียกเราว่ามิตรสหาย (ยน.15:15) แล้วเรายังจะกลัวพระองค์อยู่ได้อย่างไร? – MDH II

ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมาในโลก และทรงสภาพเนื้อหนังอย่างมนุษย์ เราขอบพระคุณที่ทำให้เราเข้าใกล้พระองค์ได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนบาป อาเมน

พระผู้สูงส่งและบริสุทธิ์เสด็จมาเป็นพระผู้ถ่อมตนและต่ำต้อย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้า…เพื่อนำผู้ถูกจำจองออกมาจากคุก นำผู้ที่นั่งในความมืดออกมาจากเรือนจำ – อิสยาห์ 42:6-7

อ่าน: อิสยาห์ 42:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 6-7; วิวรณ์ 13

ลูกชายของผมกับภรรยามีสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลด็อกน้ำหนัก 50 กว่ากิโลกรัม มันแข็งแรงและหน้าตาหน้ากลัว ก่อนที่เราจะเป็นเพื่อนกัน เจ้า “บั๊ดดี้” ยังไม่แน่ใจว่ามันจะไว้ใจผมได้หรือไม่ เมื่อใดที่ผมยืน มันจะอยู่ห่างจาก

ผมและจะไม่มองตาผม แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รู้ว่าถ้าผมย่อตัวลงกับพื้น หน้าเหี่ยวๆยานๆของเจ้าบั๊ดดี้จะเปลี่ยนไป มันรู้สึกได้ว่าผมไม่มีอันตรายต่อมัน มันจะวิ่งรี่เข้ามาอย่างกับรถไฟสินค้ากระโจนใส่ผมด้วยเท้าใหญ่ๆ ของมัน และอยากให้ผมเกาคอล่ำๆของมัน

สิ่งที่บั๊ดดี้ต้องการจากผมนั้นก็เปรียบเหมือนสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา โดยการโน้มลงมาหาเราและใช้ชีวิตอยู่กับเราในฐานะบุคคลคนหนึ่งคือพระเยซูคริสต์ นับจากวันที่บรรพบุรุษคู่แรกของเราทำบาปและซ่อนจากพระพักตร์พระเจ้า เราก็มีแนวโน้มที่จะกลัวการเข้ามาหาพระเจ้าผู้สูงส่งและบริสุทธิ์ในที่ของพระองค์ (ยน.3:20)

ดังนั้น ดังที่อิสยาห์ได้ทำนายไว้ พระเจ้าได้สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะลงมาหาเรา เพื่อนำเรากลับไปหาพระองค์ พระเยซูทรงรับสภาพของผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย องค์พระผู้สร้างของเราได้ดำเนินชีวิตและ

สิ้นพระชนม์เพื่อปลดปล่อยเราจากความผิดบาป แม้ทุกวันนี้ พระองค์ยังทรงเรียกร้องให้เราออกจากความมืดฝ่ายวิญญาณ (อสย.42:7) เพื่อจะเรียกเราว่ามิตรสหาย (ยน.15:15) แล้วเรายังจะกลัวพระองค์อยู่ได้อย่างไร? – MDH II

พระผู้สูงส่งและบริสุทธิ์เสด็จมาเป็นพระผู้ถ่อมตนและต่ำต้อย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง