ม้าลายกับวัวป่า

วันที่ 12-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพื่อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกัน – 1 โครินธ์ 12:25

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:14-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 9-11; วิวรณ์ 3

หลังจากเครื่องบินของเราร่อนลงบนทางวิ่งที่เต็มไปด้วยกรวด เจย์กับฉันก็ปีนออกมาจากเครื่อง ก้าวลงสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาราในประเทศเคนย่า ชายชาวมาไซชื่อแซมมี่มารับเราและขนกระเป๋าของเราใส่รถแลนด์โรเวอร์ แล้วพวกเราก็มุ่งหน้าสู่ค่ายพักแรมที่เราจะพักเป็นเวลาสองวัน

ขณะที่เราหยุดรถดูม้าลายและวัวป่าที่กำลังอพยพจากมาไซมาราไปสู่ทุ่งเซเรนเกตี้ แซมมี่อธิบายว่าฝูงสัตว์ขนาดมหึมาทั้งสองนี้ เดินทางไปด้วยกันเพราะม้าลายมีสายตาดีแต่จมูกไม่ดีในขณะที่วัวป่ามีสายตาไม่ดีแต่จมูกดี การเดินทางไปด้วยกัน ทำให้โอกาสที่สัตว์ทั้งสองชนิดนี้จะถูกล่าโดยสัตว์นักล่าน้อยลง นี่คือบทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านทางสิ่งทรงสร้าง ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศเคนย่า

พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทั้งหลายให้มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันฉันใด พระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์เราแบบนั้นด้วย พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างให้เราต้องพึ่งพาในพระองค์เท่านั้น แต่ให้เราพึ่งพากันและกันด้วย เปาโลอธิบายความคิดนี้ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ เราต่างมีของประทานและความสามารถที่แตกต่างกัน (1 คร.12:12-31)

คริสตจักรจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อเราทำงานร่วมกัน ดูแลกันและกันและใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม – JAL

เมื่อร่วมมือกัน เราจะไปได้ไกลกว่าไปคนเดียวมาก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพื่อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกัน – 1 โครินธ์ 12:25

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:14-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 9-11; วิวรณ์ 3

หลังจากเครื่องบินของเราร่อนลงบนทางวิ่งที่เต็มไปด้วยกรวด เจย์กับฉันก็ปีนออกมาจากเครื่อง ก้าวลงสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาราในประเทศเคนย่า ชายชาวมาไซชื่อแซมมี่มารับเราและขนกระเป๋าของเราใส่รถแลนด์โรเวอร์

แล้วพวกเราก็มุ่งหน้าสู่ค่ายพักแรมที่เราจะพักเป็นเวลาสองวัน

ขณะที่เราหยุดรถดูม้าลายและวัวป่าที่กำลังอพยพจากมาไซมาราไปสู่ทุ่งเซเรนเกตี้ แซมมี่อธิบายว่าฝูงสัตว์ขนาดมหึมาทั้งสองนี้ เดินทางไปด้วยกันเพราะม้าลายมีสายตาดีแต่จมูกไม่ดีในขณะที่วัวป่ามีสายตาไม่ดีแต่จมูกดี การเดินทางไปด้วยกัน ทำให้โอกาสที่สัตว์ทั้งสองชนิดนี้จะถูกล่าโดยสัตว์นักล่าน้อยลง นี่คือบทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านทางสิ่งทรงสร้าง ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศเคนย่า

พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทั้งหลายให้มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันฉันใด พระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์เราแบบนั้นด้วย พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างให้เราต้องพึ่งพาในพระองค์เท่านั้น แต่ให้เราพึ่งพากันและกันด้วย เปาโลอธิบายความ

คิดนี้ไว้ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ เราต่างมีของประทานและความสามารถที่แตกต่างกัน (1 คร.12:12-31)

คริสตจักรจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อเราทำงานร่วมกัน ดูแลกันและกันและใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม – JAL

เมื่อร่วมมือกัน เราจะไปได้ไกลกว่าไปคนเดียวมาก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง