ภาพในกระจกมองหลัง

วันที่ 31-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ยินดี…ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์ – สดุดี 92:4

อ่าน: สดุดี 111

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มาลาคี 1-4; วิวรณ์ 22

ผมมักคิดว่า คนเราจะเห็นพระราชกิจของพระเจ้าได้ดีที่สุดในกระจกมองหลัง การมองอดีต ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าทำไมพระองค์ จึงให้เราเกิดมาในครอบครัวของเรา ทำไมพระองค์จึงนำคนและสถานการณ์บางอย่างเข้ามาหรือออกไปจากชีวิตของเรา เพราะอะไร พระองค์จึงอนุญาตให้เกิดความยากลำบากและความเจ็บปวด เพราะอะไรพระองค์จึงนำเราไปในที่ต่างๆ และให้เราทำงานและประกอบอาชีพอย่างที่เป็น

ในชีวิตของผม ผมได้เข้าใจมากขึ้น (แต่คำอธิบายที่สมบูรณ์ ต้องรอตอนไปสวรรค์!) ในพระปัญญาและความรักของพระเจ้า เมื่อผมใคร่ครวญถึงวิธีที่พระองค์ทรงจัดการกับชีวิตของผมด้วย “พระราชกิจของพระองค์” (สดด.92:4) ผมรู้สึกเช่นเดียวกับผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือ ชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วย ทรงนำ และทรงจัดการสิ่งต่างๆ อย่างสัตย์ซื่อเสมอ (สดด.111)

การมองไปข้างหน้าไม่ได้ทำให้เราเห็นชัดเจนเสมอไป คุณเคยรู้สึกลังเล เวลาที่ถนนข้างหน้าคดเคี้ยว มีหมอกหนา และน่ากลัวหรือไม่? ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้หยุดและมองไปที่กระจกมองหลังของปีที่ผ่านไป และชื่นชมยินดีที่พระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮบ.13:5-6)

เมื่อเราระลึกถึงพระสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจะอยู่กับเราและช่วยเรา เราจะก้าวเข้าสู่ปี 2011 ได้ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม – JS

การทรงนำของพระเจ้าในอดีต ทำให้เกิดความกล้าหาญสำหรับอนาคต

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ยินดี…ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์ – สดุดี 92:4

อ่าน: สดุดี 111

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มาลาคี 1-4; วิวรณ์ 22

ผมมักคิดว่า คนเราจะเห็นพระราชกิจของพระเจ้าได้ดีที่สุดในกระจกมองหลัง การมองอดีต ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าทำไมพระองค์ จึงให้เราเกิดมาในครอบครัวของเรา ทำไมพระองค์จึงนำคนและสถานการณ์บางอย่างเข้า

มาหรือออกไปจากชีวิตของเรา เพราะอะไร พระองค์จึงอนุญาตให้เกิดความยากลำบากและความเจ็บปวด เพราะอะไรพระองค์จึงนำเราไปในที่ต่างๆ และให้เราทำงานและประกอบอาชีพอย่างที่เป็น

ในชีวิตของผม ผมได้เข้าใจมากขึ้น (แต่คำอธิบายที่สมบูรณ์ ต้องรอตอนไปสวรรค์!) ในพระปัญญาและความรักของพระเจ้า เมื่อผมใคร่ครวญถึงวิธีที่พระองค์ทรงจัดการกับชีวิตของผมด้วย “พระราชกิจของพระองค์” (สดด.92:4) ผมรู้สึกเช่นเดียวกับผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือ ชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วย ทรงนำ และทรงจัดการสิ่งต่างๆ อย่างสัตย์ซื่อเสมอ (สดด.111)

การมองไปข้างหน้าไม่ได้ทำให้เราเห็นชัดเจนเสมอไป คุณเคยรู้สึกลังเล เวลาที่ถนนข้างหน้าคดเคี้ยว มีหมอกหนา และน่ากลัวหรือไม่? ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้หยุดและมองไปที่กระจกมองหลังของปีที่ผ่านไป และชื่นชมยินดีที่พระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮบ.13:5-6)

เมื่อเราระลึกถึงพระสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจะอยู่กับเราและช่วยเรา เราจะก้าวเข้าสู่ปี 2011 ได้ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม – JS

การทรงนำของพระเจ้าในอดีต ทำให้เกิดความกล้าหาญสำหรับอนาคต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง