พระเยซูเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 18-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง – เศคาริยาห์ 12:10

อ่าน: เศคาริยาห์ 12:10-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โอบาดีห์ 1:1-21; วิวรณ์ 9

คุณเคยได้ยินหลักการเข้าใจพระคัมภีร์แบบ “ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” หรือไม่? หลักการนี้ก็คือ เราจะเข้าใจในทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า ทูตสวรรค์ ซาตาน ความหวังของมนุษย์ และจักรวาล เมื่อเรามองทุกสิ่งว่าสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลาง

ไม่นานมานี้ ผมพบว่าพระธรรมเศคาริยาห์ในพันธสัญญาเดิม ซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยนัก เป็นพระธรรมที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางมากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นมนุษย์ของพระเยซู (ศคย.6:12) ความถ่อมใจของพระองค์ (ศคย.9:9) การทรงถูกทรยศ (ศคย.11:12) ความเป็นพระเจ้า (ศคย.12:8) การถูกตรึงที่ไม้กางเขน (ศคย.12:10) การเสด็จกลับมา (ศคย.14:4) และการครอบครองของพระองค์ในภายหน้า (ศคย.14:8-21)

ตอนหนึ่งที่มีความหมายเป็นพิเศษคือ เศคาริยาห์ 12:10 “เมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง” การแทงหมายถึงการที่ชาวอิสราเอลปฏิเสธว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์จึงถูกตรึงที่กางเขน แต่พระธรรมข้อนี้ยังได้ทำนายถึงคนยิวรุ่นใหม่ที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองอิสราเอลที่หลงเหลืออยู่จะรู้จักพระผู้ทรงถูกตรึง และจะกลับมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ

ขอให้พระธรรมเล่มนี้หนุนใจให้เรามองหาความจริงที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ทั้งในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ หรือในชีวิตของเรา ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่ง ใช้ชีวิตที่มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง – HDF

พระเยซูทรงเป็นกุญแจที่ไขพระคำของพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง – เศคาริยาห์ 12:10

อ่าน: เศคาริยาห์ 12:10-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โอบาดีห์; วิวรณ์ 9

คุณเคยได้ยินหลักการเข้าใจพระคัมภีร์แบบ “ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” หรือไม่? หลักการนี้ก็คือ เราจะเข้าใจในทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า ทูตสวรรค์ ซาตาน ความหวังของมนุษย์ และจักรวาล เมื่อเรามองทุกสิ่งว่าสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลาง

ไม่นานมานี้ ผมพบว่าพระธรรมเศคาริยาห์ในพันธสัญญาเดิม ซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยนัก เป็นพระธรรมที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางมากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นมนุษย์ของพระเยซู (6:12) ความถ่อมใจของ

พระองค์(9:9) การทรงถูกทรยศ (11:12) ความเป็นพระเจ้า (12:8) การถูกตรึงที่ไม้กางเขน (12:10) การเสด็จกลับมา (14:4) และการครอบครองของพระองค์ในภายหน้า (14:8-21)

ตอนหนึ่งที่มีความหมายเป็นพิเศษคือ เศคาริยาห์ 12:10 “เมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง” การแทงหมายถึงการที่ชาวอิสราเอลปฏิเสธว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์จึงถูกตรึงที่กางเขน แต่พระธรรมข้อนี้ยังได้ทำนายถึงคนยิวรุ่นใหม่ที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองอิสราเอลที่หลงเหลืออยู่จะรู้จักพระผู้ทรงถูกตรึง และจะกลับมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ

ขอให้พระธรรมเล่มนี้หนุนใจให้เรามองหาความจริงที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ทั้งในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ หรือในชีวิตของเรา ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่ง ใช้ชีวิตที่มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง – HDF

พระเยซูทรงเป็นกุญแจที่ไขพระคำของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง