พระองค์ตรัส เราตอบ

วันที่ 26-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

มีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ – เฉลยธรรมบัญญัติ 30:20

อ่าน: ยากอบ 1:21-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ฮักกัย 1-2; วิวรณ์ 17

ขณะที่ภรรยาของผมคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น เธอเล่าให้ผมฟังเรื่องเอเลียน่าหลานสาวที่มาเยี่ยมเรา เอเลียน่ากำลังเล่นของเล่นอยู่ ย่าบอกกับเธอว่าถ้าเธอจะไปเล่นที่อื่น “หนูต้องเก็บของเล่นเข้าที่ก่อนนะ” เธอตอบสวนมาทันทีว่า “หนูไม่มีเวลาค่ะ”

ตอนนั้นเธออายุแค่ 2 ขวบ เธอจะมีธุระยุ่งได้อย่างไร!

ผมสงสัยว่าบางครั้งพระเจ้าก็คงจะประหลาดใจกับเราด้วย เมื่อทรงได้ยินเราตอบพระองค์

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา” (มธ.11:28) เรากลับตอบพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ไปต่อไม่ไหวแล้ว ข้าพระองค์ลำบากและมีปัญหามากมายเหลือเกิน” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” (สดด.46:10) แต่เราพูดว่า “ข้าพระองค์ไม่มีเวลาจะพบพระองค์” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์” (1 ปต.1:16) แต่เราพูดว่า “แต่โลกนี้ดูน่าสนุกจะตาย” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร

พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว การเชื่อฟังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา และเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงว่าเรารักพระองค์มากเพียงใด – JDB

ความต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย คือแรงจูงใจสูงสุดที่เราจะเชื่อฟังพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ – เฉลยธรรมบัญญัติ 30:20

อ่าน: ยากอบ 1:21-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ฮักกัย 1-2; วิวรณ์ 17

ขณะที่ภรรยาของผมคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น เธอเล่าให้ผมฟังเรื่องเอเลียน่าหลานสาวที่มาเยี่ยมเรา เอเลียน่ากำลังเล่นของเล่นอยู่ ย่าบอกกับเธอว่าถ้าเธอจะไปเล่นที่อื่น “หนูต้องเก็บของเล่นเข้าที่ก่อนนะ” เธอตอบสวนมาทันทีว่า “หนูไม่มีเวลาค่ะ”

ตอนนั้นเธออายุแค่ 2 ขวบ เธอจะมีธุระยุ่งได้อย่างไร!

ผมสงสัยว่าบางครั้งพระเจ้าก็คงจะประหลาดใจกับเราด้วย เมื่อทรงได้ยินเราตอบพระองค์

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา” (มธ.11:28) เรากลับตอบพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ไปต่อไม่ไหวแล้ว ข้าพระองค์ลำบากและมีปัญหามากมายเหลือเกิน” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” (สดด.46:10) แต่เราพูดว่า “ข้าพระองค์ไม่มีเวลาจะพบพระองค์” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์” (1 ปต.1:16) แต่เราพูดว่า “แต่โลกนี้ดูน่าสนุกจะตาย” ผมอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไร

พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว การเชื่อฟังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา และเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงว่าเรารักพระองค์มากเพียงใด – JDB

ความต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย คือแรงจูงใจสูงสุดที่เราจะเชื่อฟังพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง