ปีที่ผ่านไป

วันที่ 28-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจ ทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ – สดุดี 77:11

อ่าน: สดุดี 77:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 5-8; วิวรณ์ 19

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม รายการข่าวมักจะย้อนเหตุการณ์สำคัญๆ ของปีที่ผ่านมา ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลที่มีชื่อเสียง ภัยพิบัติธรรมชาติวิกฤตเศรษฐกิจ และการจากไปของผู้มีชื่อเสียงหรือผู้นำ เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายมากที่สุดมักจะถูกกล่าวถึงมากที่สุด

ถ้าคุณทบทวนปีที่ผ่านไปในชีวิต คุณคิดถึงอะไรบ้าง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ทำให้คุณสงสัยพระเจ้า หรือทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในความประเสริฐของพระองค์

สดุดี 77 บันทึกถึงความโศกเศร้าเสียใจของบุคคลหนึ่งที่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจใยดีเขาแล้ว (สดด.77:7-9) “ความรักมั่นคงของพระองค์จะระงับอยู่เป็นนิตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ” (สดด.77:8 ) แต่ถึงกระนั้น แม้ในความเจ็บปวด ผู้เขียนได้บอกว่า “ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ” ผลที่เกิดขึ้นคือความไว้วางใจและความหวังใหม่ “พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย” (สดด.77:14)

ในขณะที่คิดย้อนกลับไปถึงปีที่ผ่านมา คุณน่าจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น อย่ากลัวที่จะเขียนถึงความยากลำบากและความผิดหวัง แต่อย่าลืมที่จะคิดถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย

ในทุกๆ ความลำบาก เราจะพบความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเสมอ – DCM

ความลำบากในชีวิต ทำให้เรามีประสบการณ์ในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจ ทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของ พระองค์ในสมัยก่อนๆ – สดุดี 77:11

อ่าน: สดุดี 77:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 5-8; วิวรณ์ 19

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม รายการข่าวมักจะย้อนเหตุการณ์สำคัญๆ ของปีที่ผ่านมา ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลที่มีชื่อเสียง ภัยพิบัติธรรมชาติวิกฤตเศรษฐกิจ และการจากไปของผู้มีชื่อเสียง

หรือผู้นำ เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายมากที่สุดมักจะถูกกล่าวถึงมากที่สุด

ถ้าคุณทบทวนปีที่ผ่านไปในชีวิต คุณคิดถึงอะไรบ้าง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ทำให้คุณสงสัยพระเจ้า หรือทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในความประเสริฐของพระองค์

สดุดี 77 บันทึกถึงความโศกเศร้าเสียใจของบุคคลหนึ่งที่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจใยดีเขาแล้ว (ข้อ 7-9) “ความรักมั่นคงของพระองค์จะระงับอยู่เป็นนิตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ” (ข้อ 8) แต่ถึงกระนั้น แม้ในความเจ็บปวด ผู้เขียนได้บอกว่า “ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ” ผลที่เกิดขึ้นคือความไว้วางใจและความหวังใหม่ “พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย” (ข้อ 14)

ในขณะที่คิดย้อนกลับไปถึงปีที่ผ่านมา คุณน่าจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น อย่ากลัวที่จะเขียนถึงความยากลำบากและความผิดหวัง แต่อย่าลืมที่จะคิดถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย

ในทุกๆความลำบาก เราจะพบความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเสมอ – DCM

ความลำบากในชีวิต ทำให้เรามีประสบการณ์ในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

Tags: ,

One Response

  1. mam

    ความลำบากในชีวิต ทำให้เรามีประสบการณ์ในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
    ใช่แร้วเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเจอความลำบาก เรื่องเลวร้ายแค่ไหน เรายังสัมผัสได้ถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเสมอ ขอบพระคุณ ในความรักและความเมตตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง