น่าอัศจรรย์!

วันที่ 25-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา – มัทธิว 1:24

อ่าน: มัทธิว 1:18-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศฟันยาห์ 1-3; วิวรณ์ 16

เราเคยชินกับเรื่องราวของคริสตมาสที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวและลูกา จนผมสงสัยว่า เราเข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นหรือไม่ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งบอกกับหญิงพรหมจารีว่าเธอจะตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลก.1:26-38) แล้วทูตองค์นั้นก็บอกให้คู่หมั้นของเธอแต่งงานกับเธอและตั้งชื่อทารกนั้นว่า เยซู “เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21) คนเลี้ยงแกะเห็นทูตสวรรค์บนท้องฟ้าและได้ยินว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดประสูติในเมืองเบธเลเฮ็ม (ลก.2:11) นักปราชญ์เดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมาเฝ้าพระกุมาร ผู้ที่พวกเขาเรียกว่า “ผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิว” (มธ.2:2) ช่างน่าอัศจรรย์!

ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือ มารีย์ โยเซฟ คนเลี้ยงแกะ และนักปราชญ์ต่างทำตามที่พวกเขาได้รับการบอกทุกประการ มารีย์ยอมถวายตัวแด่พระเจ้า โยเซฟรับเธอมาเป็นภรรยาของเขา คนเลี้ยงแกะเดินทางไปเบธเลเฮ็มเพื่อตามหาพระกุมารในรางหญ้า และนักปราชญ์เดินตามดวงดาว พวกเขาก้าวไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าทั้งที่ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ช่างน่าอัศจรรย์!

แล้วตัวเราในวันคริสตมาสนี้ล่ะ? เราจะวางใจในพระเจ้าและติดตามการทรงนำของพระองค์ แม้ในเวลาที่เราพบกับความไม่แน่นอนและอยู่ท่ามกลางสถานการณ์คับขันอย่างนั้นหรือ?

เมื่อคุณและผมเชื่อฟังพระเจ้า ผลที่ตามมาจะอัศจรรย์แน่นอน – DCM

ความเชื่อไม่รู้ว่าจะถูกนำให้ไปทางไหน
แต่ความรักทำให้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงนำ – แชมเบอร์ส

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา – มัทธิว 1:24

อ่าน: มัทธิว 1:18-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศฟันยาห์ 1-3; วิวรณ์ 16

เราเคยชินกับเรื่องราวของคริสตมาสที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวและลูกา จนผมสงสัยว่า เราเข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นหรือไม่ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งบอกกับหญิงพรหมจารีว่าเธอจะตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลก.1:26-38) แล้วทูตองค์นั้นก็บอกให้คู่หมั้นของเธอแต่งงานกับเธอและตั้งชื่อทารกนั้นว่า เยซู “เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21) คนเลี้ยงแกะเห็นทูตสวรรค์บนท้องฟ้าและได้ยินว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดประสูติในเมืองเบธเลเฮ็ม (ลก.2:11) นักปราชญ์เดินทางไกลหลาย

ร้อยกิโลเมตรเพื่อมาเฝ้าพระกุมาร ผู้ที่พวกเขาเรียกว่า “ผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิว” (มธ.2:2) ช่างน่าอัศจรรย์!

ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือ มารีย์ โยเซฟ คนเลี้ยงแกะ และนักปราชญ์ต่างทำตามที่พวกเขาได้รับการบอกทุกประการ มารีย์ยอมถวายตัวแด่พระเจ้า โยเซฟรับเธอมาเป็นภรรยาของเขา คนเลี้ยงแกะเดินทางไปเบธเลเฮ็มเพื่อตามหาพระกุมารในรางหญ้า และนักปราชญ์เดินตามดวงดาว พวกเขาก้าวไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าทั้งที่ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ช่างน่าอัศจรรย์!

แล้วตัวเราในวันคริสตมาสนี้ล่ะ? เราจะวางใจในพระเจ้าและติดตามการทรงนำของพระองค์ แม้ในเวลาที่เราพบกับความไม่แน่นอนและอยู่ท่ามกลางสถานการณ์คับขันอย่างนั้นหรือ?

ความเชื่อไม่รู้ว่าจะถูกนำให้ไปทางไหน แต่ความรักทำให้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงนำ – แชมเบอร์ส

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง