นิวแกรนจ์

วันที่ 19-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่…รับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ – โรม 5:17

อ่าน: โรม 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยนาห์ 1-4; วิวรณ์ 10

เนินหินนิวแกรนจ์ คือสุสานอายุ 5,000 ปี ในประเทศไอร์แลนด์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนชาวนาในหุบเขาบอยน์ ประเทศไอร์แลนด์ และมีเนื้อที่ครอบคลุมกว่า 2.5 ไร่ มีชื่อเสียงในเรื่องของแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปยังโถงทางเดินข้างใน เป็นเวลา 17 นาทีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 19-23 ธันวาคมในวันเห-มา-ยัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปี บางคนบอกว่าสถานที่นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์อันทรงอำนาจของชัยชนะเหนือความตาย

ตั้งแต่ความตายเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในปฐมกาล 3 มนุษย์ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้และมีหลายคนที่หวาดกลัวมันเป็นที่สุด ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้นเลย อัครทูตเปาโลได้บันทึกไว้ว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์” (รม.5:17)

นับตั้งแต่เวลาในสวนเอเดนที่บรรพบุรุษคู่แรกของเราทำบาป ความบาปและความตายก็ถือกำเนิดขึ้น แต่เราไม่จำเป็นต้องกลัวความตายหรือผลของความตายเลย เพราะพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีความหวังที่มั่นใจได้ ชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์ – BC

อุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระคริสต์รับประกันว่าเรามีชัยชนะเหนือความตาย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคน ทั้งหลายที่…รับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซู คริสต์ – โรม 5:17

อ่าน: โรม 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยนาห์ 1-4; วิวรณ์ 10

เนินหินนิวแกรนจ์ คือสุสานอายุ 5,000 ปี ในประเทศไอร์แลนด์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนชาวนาในหุบเขาบอยน์ ประเทศไอร์แลนด์ และมีเนื้อที่ครอบคลุมกว่า 2.5 ไร่ มีชื่อเสียงในเรื่องของแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปยังโถงทางเดินข้างใน เป็นเวลา 17 นาทีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 19-23 ธันวาคมในวันเห-มา-ยัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปี บางคนบอกว่าสถานที่นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์อันทรงอำนาจของชัยชนะเหนือความตาย

ตั้งแต่ความตายเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในปฐมกาล 3 มนุษย์ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้และมีหลายคนที่หวาดกลัวมันเป็นที่สุด ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้นเลย อัครทูตเปาโลได้บันทึกไว้ว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่

รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์” (รม.5:17)

นับตั้งแต่เวลาในสวนเอเดนที่บรรพบุรุษคู่แรกของเราทำบาป ความบาปและความตายก็ถือกำเนิดขึ้น แต่เราไม่จำเป็นต้องกลัวความตายหรือผลของความตายเลย เพราะพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีความหวังที่มั่นใจได้ ชัยชนะ

เหนือความตายของพระองค์ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์ – BC

อุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระคริสต์รับประกันว่าเรามีชัยชนะเหนือความตาย

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง