คริสตมาส – ยาของพระเจ้า

วันที่ 23-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ – ยอห์น 1:17

อ่าน: ยอห์น 1:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : นาฮูม 1-3; วิวรณ์ 14

ถ้าหมอของคุณโทรมาหาและพูดด้วยเสียงเครียดว่า “รีบมาหาผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ” คุณคงรู้ว่าเขาจะบอกข่าวร้าย คุณอาจจะพูดคำแรกว่า “ไม่นะผมไม่อยากรู้” แต่คุณก็ไปหาเขา เพราะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นอะไร จึงจะรู้ว่าจะรักษาอย่างไร

พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราก็มีข่าวร้ายจะบอกเกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์เช่นกัน เมื่ออดัมและเอวาฝ่าฝืนคำเตือนของพระองค์ โดยการกินผลไม้ต้องห้ามพระองค์บอกอดัมว่า มนุษย์จะตายฝ่ายวิญญาณและร่างกาย นั่นคือข่าวร้าย

แต่พระองค์ก็ประทานหนทางแก้ไขให้ด้วย พระองค์สัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด (ปฐก.3:15) อัครสาวกยอห์นบอกกับเราว่า “พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” (ยน.1:17) แล้วสิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างไร? พระเยซูเสด็จมาในวันคริสตมาสแรก เพื่อนำพระคุณของพระเจ้ามาถึงเรา ซึ่งไม่มีใครในพวกเราสมควรจะได้รับ เพราะพวกเราต่างเป็นคนบาปเหมือนอดัม แต่พระเยซูก็เสด็จมาเพื่อลบล้างผลของความบาป พระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นความจริง (ยน.14:6) ที่จะนำเราทั้งหลายกลับสู่พระเจ้า พระองค์มาเพื่อ “ช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21)

จงฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของท่าน แล้วรับวิธีการรักษาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ นั่นคือ ของขวัญแห่งความรอดผ่านทางพระคริสต์ – CPH

ตาบอดฝ่ายวิญญาณสามารถรักษาได้ โดยองค์แพทย์ผู้ประเสริฐเท่านั้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ – ยอห์น 1:17

อ่าน: ยอห์น 1:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : นาฮูม 1-3; วิวรณ์ 14

ถ้าหมอของคุณโทรมาหาและพูดด้วยเสียงเครียดว่า “รีบมาหาผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ” คุณคงรู้ว่าเขาจะบอกข่าวร้าย คุณอาจจะพูดคำแรกว่า “ไม่นะผมไม่อยากรู้” แต่คุณก็ไปหาเขา เพราะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นอะไร จึงจะรู้ว่าจะรักษาอย่างไร

พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราก็มีข่าวร้ายจะบอกเกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์เช่นกัน เมื่ออดัมและเอวาฝ่าฝืนคำเตือนของพระองค์ โดยการกินผลไม้ต้องห้ามพระองค์บอกอดัมว่า มนุษย์จะตายฝ่ายวิญญาณและร่างกาย นั่นคือข่าวร้าย

แต่พระองค์ก็ประทานหนทางแก้ไขให้ด้วย พระองค์สัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด (ปฐก.3:15) อัครสาวกยอห์นบอกกับเราว่า “พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” (ยน.1:17) แล้วสิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างไร? พระเยซูเสด็จมาในวันคริสตมาสแรก เพื่อนำพระคุณของพระเจ้ามาถึงเรา ซึ่งไม่มีใครในพวกเราสมควรจะได้รับ เพราะพวกเราต่างเป็นคนบาปเหมือนอดัม แต่พระเยซูก็เสด็จมาเพื่อลบล้างผลของความบาป พระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นความจริง (ยน.14:6) ที่จะนำเราทั้งหลายกลับสู่พระเจ้า พระองค์มาเพื่อ “ช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21)

จงฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของท่าน แล้วรับวิธีการรักษาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ นั่นคือ ของขวัญแห่งความรอดผ่านทางพระคริสต์ – CPH

ตาบอดฝ่ายวิญญาณสามารถรักษาได้ โดยองค์แพทย์ผู้ประเสริฐเท่านั้น

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง