ข้อกำหนดพื้นฐาน

วันที่ 29-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

มีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่า ซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมอย่างกับธรรมบัญญัตินี้ – เฉลยธรรมบัญญัติ 4:8

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 9-12; วิวรณ์ 20

ในยุคที่แรกๆ ที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร้การควบคุม ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต่างก็สร้างกฏเกณฑ์ของตนขึ้น ผลก็คือความวุ่นวาย ปัญหาหนึ่งคือ สิ่งที่ดูดีในจอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง กลับอ่านไม่ออกเลยในอีกเครื่องหนึ่ง จนนักพัฒนาเว็บไซต์พากันเรียกอินเตอร์เน็ตว่า ไวลด์ ไวลด์ เว็บ (wild wild Web – เครือข่ายที่ยุ่งเหยิง) เปรียบเทียบถึงสมัย ไวลด์ ไวลด์ เวสท์ (Wild Wild West) ของอเมริกา เป็นยุคที่ไร้กฏหมายและขาดระบบระเบียบ นักพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหลาย จึงเริ่มรวมตัวกันเพื่อทำข้อตกลงในข้อกำหนดพื้นฐาน เพื่อจัดระเบียบความวุ่นวาย

การเรียกร้องของพวกเขาเหล่านี้ทำให้เราคิดถึงความจำเป็นที่ชาวอิสราเอลต้องมีกฏหมายเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตอนที่พวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ (ฉธบ.4:1) ถ้าปราศจากกฏหมาย สังคมก็จะไม่มีขื่อไม่มีแป แต่ถ้ามีกฏหมาย พวกเขาก็จะมีระบบที่ล้ำหน้า อันจะทำให้ชนชาติอื่นๆได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของพวกเขา (ฉธบ.4:8 )

ทุกวันนี้ หากจะจัดระบบระเบียบความวุ่นวายในโลกแห่งบาปและความเห็นแก่ตัว ผู้เชื่อจะต้องยอมอยู่ภายใต้พระบัญญัติของพระคริสต์ (กท.6:2) ผู้กระทำให้บทบัญญัติทั้งหลายสมบูรณ์ (มธ.5:17) เมื่อเรายอมเชื่อฟังข้อกำหนดที่ตั้งไว้โดยพระคริสต์และรักผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเราจะได้เป็นพยานที่ดีให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด – JAL

ความรักที่เรามอบแด่พระเจ้าและผู้อื่น จะทำให้โลกรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่า ซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมอย่างกับธรรมบัญญัตินี้ – เฉลยธรรมบัญญัติ 4:8

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 9-12; วิวรณ์ 20

ในยุคที่แรกๆ ที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร้การควบคุม ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต่างก็สร้างกฏเกณฑ์ของตนขึ้น ผลก็คือความวุ่นวาย ปัญหาหนึ่งคือ สิ่งที่ดูดีในจอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง กลับอ่านไม่ออกเลยในอีกเครื่องหนึ่ง จนนัก

พัฒนาเว็บไซต์พากันเรียกอินเตอร์เน็ตว่า ไวลด์ ไวลด์ เว็บ (wild wild Web – เครือข่ายที่ยุ่งเหยิง) เปรียบเทียบถึงสมัย ไวลด์ ไวลด์ เวสท์ (Wild Wild West) ของอเมริกา เป็นยุคที่ไร้กฏหมายและขาดระบบระเบียบ นักพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหลาย จึงเริ่มรวมตัวกันเพื่อทำข้อตกลงในข้อกำหนดพื้นฐาน เพื่อจัดระเบียบความวุ่นวาย

การเรียกร้องของพวกเขาเหล่านี้ทำให้เราคิดถึงความจำเป็นที่ชาวอิสราเอลต้องมีกฏหมายเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตอนที่พวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ (ฉธบ.4:1) ถ้าปราศจากกฏหมาย สังคมก็จะไม่มีขื่อไม่มีแป แต่ถ้ามีกฏหมาย พวกเขาก็จะมีระบบที่ล้ำหน้า อันจะทำให้ชนชาติอื่นๆได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของพวกเขา (ข้อ 8 )

ทุกวันนี้ หากจะจัดระบบระเบียบความวุ่นวายในโลกแห่งบาปและความเห็นแก่ตัว ผู้เชื่อจะต้องยอมอยู่ภายใต้พระบัญญัติของพระคริสต์ (กท.6:2) ผู้กระทำให้บทบัญญัติทั้งหลายสมบูรณ์ (มธ.5:17) เมื่อเรายอมเชื่อฟังข้อ

กำหนดที่ตั้งไว้โดยพระคริสต์และรักผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเราจะได้เป็นพยานที่ดีให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด – JAL

ความรักที่เรามอบแด่พระเจ้าและผู้อื่น จะทำให้โลกรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง