การเตรียมตัวและการรอคอย

วันที่ 5-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา – ลูกา 2:9

อ่าน: ลูกา 2:8-12; ลูกา 21:25-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 1-2 และ 1 ยอห์น 4

เมื่อตอนที่ลูกๆ ยังเล็ก พวกเราเตรียมการสำหรับเทศกาลรับเสด็จ (สี่สัปดาห์ก่อนวันคริสตมาส) โดยการทำหรีดรับเสด็จและจุดเทียนไขทุกคืนหลังอาหารเย็น เราร้องเพลงคริสตมาส อ่านพระคัมภีร์สั้นๆ ที่พูดถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะเตรียมใจของเราสู่การเฉลิมฉลอง

แต่เทศกาลเตรียมรับเสด็จมีความหมายมากกว่านั้นในศตวรรษที่สี่ คริสเตียนที่เริ่มธรรมเนียมนี้ ไม่ได้คิดว่าเพียงแค่เตรียมตัวเพื่อฉลองการประสูติของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังเป็นเวลาที่ได้รอคอยการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ด้วยพวกเขาได้รับความหวังและกำลังใจในพระสัญญาเที่ยงแท้ที่ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา

พระกิตติคุณลูกาบรรยายถึง “พระสิริของพระเป็นเจ้า” ที่ล้อมรอบคนเลี้ยงแกะเมื่อทูตสวรรค์ประกาศการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด (ลก.2:9) ลูกาก็ได้บันทึกถึงพระสัญญาของพระเยซูที่พระองค์จะเสด็จกลับมาว่า “ทรงฤทธานุภาพ และพระสิริเป็นอันมาก” (ลก.21:27) ทั้งสองเหตุการณ์ทำให้เราเห็นพระประสงค์ของการเสด็จมาในโลกของพระบุตรของพระเจ้า

ในภาษาลาติน คำที่ใช้เรียกเทศกาลเตรียมรับเสด็จ มีความหมายว่า “การมา” ช่วงก่อนวันคริสตมาสเป็นโอกาสอันดีที่เราจะกลับใจและคาดหวัง เพราะว่าเราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระเจ้าที่เบธเลเฮ็มและรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองด้วยพระสิริ พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว และพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง! – DCM

พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว และพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา – ลูกา 2:9

อ่าน: ลูกา 2:8-12;21:25-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 1-2; 1 ยอห์น 4

เมื่อตอนที่ลูกๆ ยังเล็ก พวกเราเตรียมการสำหรับเทศกาลรับเสด็จ (สี่สัปดาห์ก่อนวันคริสตมาส) โดยการทำหรีดรับเสด็จและจุดเทียนไขทุกคืนหลังอาหารเย็น เราร้องเพลงคริสตมาส อ่านพระคัมภีร์สั้นๆ ที่พูดถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะเตรียมใจของเราสู่การเฉลิมฉลอง

แต่เทศกาลเตรียมรับเสด็จมีความหมายมากกว่านั้นในศตวรรษที่สี่ คริสเตียนที่เริ่มธรรมเนียมนี้ ไม่ได้คิดว่าเพียงแค่เตรียมตัวเพื่อฉลองการประสูติของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังเป็นเวลาที่ได้รอคอยการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ด้วยพวกเขาได้รับความหวังและกำลังใจในพระสัญญาเที่ยงแท้ที่ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา

พระกิตติคุณลูกาบรรยายถึง “พระสิริของพระเป็นเจ้า” ที่ล้อมรอบคนเลี้ยงแกะเมื่อทูตสวรรค์ประกาศการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด (2:9) ลูกาก็ได้บันทึกถึงพระสัญญาของพระเยซูที่พระองค์จะเสด็จกลับมาว่า “ทรงฤทธานุภาพ และพระสิริเป็นอันมาก” (21:27) ทั้งสองเหตุการณ์ทำให้เราเห็นพระประสงค์ของการเสด็จมาในโลกของพระบุตรของพระเจ้า

ในภาษาลาติน คำที่ใช้เรียกเทศกาลเตรียมรับเสด็จ มีความหมายว่า “การมา” ช่วงก่อนวันคริสตมาสเป็นโอกาสอันดีที่เราจะกลับใจและคาดหวัง เพราะว่าเราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระเจ้าที่เบธเลเฮ็มและรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองด้วยพระสิริ พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว และพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง! – DCM

พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว และพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง!

Tags: ,

One Response

  1. เป็นพระพรมาก ๆ เลยค่ะ ^^
    ขอบคุณมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง