การจำนนครั้งสำคัญ

วันที่ 20-12-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร- 1 เปโตร 5:6

อ่าน: ลูกา 1:26-38

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 1-3; วิวรณ์ 11

ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ มารีย์มารดาของพระเยซูได้รับการยกย่องอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เธอได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดพระเมสสิยาห์ที่ทุกคนรอคอยมานาน

แต่ก่อนที่เราจะไขว้เขวในเรื่องความสำคัญของเธอ ให้เรามาดูว่าเมื่อเธอยอมทำตามพระบัญชานั้นเธอต้องสูญเสียอะไรบ้าง มารีย์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้ทะเลสาบกาลิลี ที่ที่ทุกคนรู้ความเป็นไปของกันและกัน เธอจึงต้องใช้ชีวิตอย่างอับอาย ที่ตั้งครรภ์ก่อนการแต่งงานแม้เธอจะอธิบายให้แม่ฟังว่ามีทูตสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์มาปรากฏแก่เธอก็อาจไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น นอกจากนี้การตั้งครรภ์อาจจะทำให้การแต่งงานระหว่างเธอกับโยเซฟที่วางแผนไว้ต้องล้มเลิกไป และส่วนโยเซฟ เธอจะบอกกับเขาอย่างไร? เขาจะเชื่อเธอหรือไม่?

แม้จะมีปัญหาส่วนตัวที่โยงใยวุ่นวายเช่นนี้ การตอบสนองที่มารีย์มีต่อทูตสวรรค์ที่มาบอกข่าวว่าเธอจะเป็นมารดาของพระเยซูนั้น เป็นคำตอบที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” (ลก.1:38) คำพูดของเธอทำให้เราระลึกได้ว่า ชีวิตที่มีคุณค่า มักจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่ปรารถนาจะจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องแลกกับอะไร

พระเจ้าทรงเตรียมประสบการณ์ใดอันทรงคุณค่าไว้ให้กับคุณ? เพียงคุณเริ่มต้นด้วยการยอมจำนนต่อพระองค์ – JS

การจำนนต่อพระเจ้า มาก่อนพระราชกิจอันทรงคุณค่าในชีวิตของคุณ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร – 1 เปโตร 5:6

อ่าน: ลูกา 1:26-38

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 1-3; วิวรณ์ 11

ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ มารีย์มารดาของพระเยซูได้รับการยกย่องอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เธอได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดพระเมสสิยาห์ที่ทุกคนรอคอยมานาน

แต่ก่อนที่เราจะไขว้เขวในเรื่องความสำคัญของเธอ ให้เรามาดูว่าเมื่อเธอยอมทำตามพระบัญชานั้นเธอต้องสูญเสียอะไรบ้าง มารีย์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้ทะเลสาบกาลิลี ที่ที่ทุกคนรู้ความเป็นไปของกันและกัน เธอจึงต้องใช้ชีวิตอย่างอับอาย ที่ตั้งครรภ์ก่อนการแต่งงานแม้เธอจะอธิบายให้แม่ฟังว่ามีทูตสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์มาปรากฏแก่เธอก็อาจไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น นอกจากนี้การตั้งครรภ์อาจจะทำให้การแต่งงานระหว่างเธอกับโยเซฟที่วางแผนไว้ต้องล้มเลิกไป และส่วนโยเซฟ เธอจะบอกกับเขาอย่างไร? เขาจะเชื่อเธอหรือไม่?

แม้จะมีปัญหาส่วนตัวที่โยงใยวุ่นวายเช่นนี้ การตอบสนองที่มารีย์มีต่อทูตสวรรค์ที่มาบอกข่าวว่าเธอจะเป็นมารดาของพระเยซูนั้น เป็นคำตอบที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” (ลก.1:38) คำพูดของเธอทำให้เราระลึกได้ว่า ชีวิตที่มีคุณค่า มักจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่ปรารถนาจะจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องแลกกับอะไร

พระเจ้าทรงเตรียมประสบการณ์ใดอันทรงคุณค่าไว้ให้กับคุณ? เพียงคุณเริ่มต้นด้วยการยอมจำนนต่อพระองค์ – JS

การจำนนต่อพระเจ้า มาก่อนพระราชกิจอันทรงคุณค่าในชีวิตของคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง