เปลี่ยนประวัติศาสตร์

วันที่ 8-12-2010 • Blessed Christmas • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด – ลูกา 2:11

ในวันที่ 4 ตุลาคม 1957 สหภาพโซเวียตได้ส่ง สปุกนิค1 ดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศ ซึ่งได้พลิกประวัติศาสตร์การสื่อสารโดยสิ้นเชิงทำให้เราสามารถใช้มือถือ อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต หลายชาติต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้มนุษย์เกิดทั้งความหวัง และความไม่สบายใจในเวลาเดียวกัน

แต่บางครั้งปรากฏการณ์ที่มีผลเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต อาจเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ เช่นการบังเกิดของพระเยซู พระองค์เป็นเพียงทารกน้อยที่เกิดจากคู่สามีภรรยาธรรมดาในเมืองเล็กๆ แต่เหตุการณ์นี้ได้กลับพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ “เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด” 1900 ปีต่อมา ฟิลิป บรู๊ค ได้เขียนเกี่ยวกับเบธเลเฮมไว้ว่า “ความหวังและความกลัวทั้งหลาย ต่างมาบรรจบพบกันเมื่อองค์พระเยซูบังเกิดในค่ำคืนนี้”

หากเราเปิดหัวใจให้กับพระคริสต์และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด หนทางในอนาคตของเราจะถูกเปลี่ยนนับตั้งแต่นี้ไปจนนิรันดร์กาล “ข่าวดีแห่งความปรีดียิ่ง” มาถึงผู้คนทุกแห่งหนแล้ว – DCM

บานพับที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ อยู่ที่ประตูโรงวัวในเบธเลเฮม

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง