สุดยอดของขวัญ

วันที่ 7-12-2010 • Blessed Christmas • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้ – 2 โครินธ์ 9:15

เพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำการมอบของขวัญที่ดีที่สุดไว้ว่า

  • ของขวัญแห่งการฟัง ไม่ต้องคิดว่าจะพูดตอบว่าอย่างไร ขอเพียงตั้งใจฟังเท่านั้น
  • ของขวัญแห่งความรัก โดยหมั่นแสดงความรักด้วยการสัมผัส เช่น การกอด และตบไหล่เบาๆ
  • ของขวัญแห่งรอยยิ้ม เช่น เล่าเรื่องตลก เพื่อเป็นการบอกว่า “ฉันชอบหัวเราะกับเธอ”
  • ของขวัญที่เป็นตัวหนังสือ คือแสดงออกถึงความชื่นชมหรือความรักผ่านการเขียนข้อความสั้นๆ ด้วยลายมือของเราเอง
  • ของขวัญแห่งคำชม ด้วยการพูดจากใจจริงว่า “วันนี้เธอดูดีจัง” หรือ “เธอเป็นคนพิเศษ”

 

ในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนี้ เราสมควรที่จะส่งต่อของขวัญสุดพิเศษที่เราได้รับจากพระเจ้าให้กับผู้อื่นโดยกล่าวว่า “ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์” หรือ “ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” และสรุปด้วย “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” – CHK

ของขวัญที่ดีที่สุดพบได้ในรางหญ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง