คริสตมาส(เศร้า)

วันที่ 9-12-2010 • Blessed Christmas • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป – อิสยาห์ 53:4

มีคริสตจักรเพิ่มมากขึ้นที่ได้จัดงานนมัสการ คริสตมาส(เศร้า) ประจำปีให้กับผู้ที่พบกับความทุกข์และการสูญเสีย เพราะการมุ่งประเด็นแต่ความสุขและความยินดีเท่านั้น มักทำให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับความโศกเศร้ากลับรู้สึกแย่ลงไปอีก

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งได้พูดถึงการนมัสการคริสตมาส(เศร้า)ไว้ว่า “เป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า และยอมรับในความทุกข์ ความสิ้นหวัง และความเดียวดายของตน แล้วมอบไว้กับพระองค์”

ในช่วงเทศกาลคริสตมาส เรามักจะอ่านคำพยากรณ์ของ
อิสยาห์ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ผู้ที่จะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ และเขาจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” แต่เราน่าจะกล่าวถึงอีกด้านหนึ่งในอิสยาห์ด้วยว่า “ท่าน…เป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้…แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไป…ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” ผู้เขียนบอกเราว่า “พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจและทรงพันผูกบาดแผลของเขา”

หากคุณกำลังเจ็บปวดในวันคริสตมาสนี้ ขอให้ระลึกว่า พระเยซูเสด็จมาเพื่อไถ่บาปเรา ช่วยเรา และรักษาเราให้หาย – DCM

พระเยซูเป็นแหล่งน้ำในทะเลทรายแห่งความโศกเศร้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง