ของขวัญที่เหมาะแก่โอกาส

วันที่ 16-12-2010 • Blessed Christmas • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่อง บูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า – โรม 12:1

เด็กชายรู้สึกงุนงงอยู่นาน เมื่อมีการแลกของขวัญกันในเช้าวันคริสตมาส เพราะครูรวีสอนว่า วันนี้เป็นวันเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ ในที่ สุดเขาก็ถามขึ้นว่า “แม่ครับ แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้ให้ของขวัญกับพระเยซูล่ะครับ? ก็วันนี้เป็นวันเกิดของพระองค์นี่นา!”

เป็นเรื่องแปลกที่เราพากันมอบของขวัญให้ใครต่อใคร แต่กลับไม่ได้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของวันเกิด คำถามที่ควรจะถามตนเองคือ คริสตมาสนี้ ฉันจะมอบสิ่งใดเป็นของขวัญแด่พระเยซู? หากคุณยังไม่ได้เชื่อพระองค์ สิ่งที่พระองค์ปรารถนาจากคุณมากที่สุดก็คือ ใจศรัทธาที่เชื่อว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนน์ที่กางเขนเพื่อไถ่คุณให้พ้นจากความบาป

หากคุณเชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว สิ่งที่วิเศษที่สุดที่จะมอบเป็นของขวัญแด่พระองค์คือ การถวายชีวิตของคุณให้กับพระองค์

เพราะเราได้รับของขวัญแห่งความรอดบาปจากพระองค์แล้ว ดังนั้นชีวิตของเราจึงเหมาะที่จะเป็นของขวัญมากที่สุดในเทศกาลคริสตมาสนี้ – RWD

จงมอบทั้งหมดที่มีแด่พระคริสต์
เหมือนที่พระองค์มอบให้คุณ

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง