ไม่ใช่แค่อาหาร

วันที่ 12-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่ เพราะได้เห็นหมายสำคัญ แต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม – ยอห์น 6:26

อ่าน: ยอห์น 6:25-36

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 51-52; ฮีบรู 9

ไอแซค เพนนิงตัน ผู้นำกลุ่มเควกเคอร์ ในศตวรรษที่ 17 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสอนให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่โดยพึ่งพาพระองค์ ไม่ใช่ พึ่งพาสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ อยู่โดยพระองค์จริงๆ” ประชาชนในยอห์น 6 ต้องการมาพึ่งพาพระองค์ด้วยเหตุผลอื่น พวกเขาไม่ได้มาเพราะจงรักภักดีต่อพระองค์ แต่เพราะต้องการสิ่งที่พระองค์จะทำให้พวกเขา คือ อาหารและการช่วยให้พวกเขาพ้นจากการกดขี่ของโรมัน

การที่พระเยซูทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยขนมปังและปลา ยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์ต้องทำสิ่งต่างๆให้พวกเขาได้แน่ พระเยซูทรงทราบ ด้วยว่าพวกเขาหวังว่าพระองค์จะมาเป็นกษัตริย์ที่ต่างจากกษัตริย์ปัจจุบันของพวกเขา ดังนั้น พระองค์จึงออกห่าง (ยน.6:14-15) วันถัดมา พวกเขาก็ตามหาพระองค์จนพบ (ยน.6:22,25-26) และติดตามพระองค์ต่อไปด้วยความคิดว่าพระองค์จะทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่พระองค์กลับบอกพวกเขาว่าพระองค์เองทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต (ยน.6:32-33) พวกเขาต้องการให้ทรงประทานชีวิตที่ดีขึ้น แต่พระองค์กลับบอกว่าพระองค์มาเพื่อประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับพวกเขา (ยน.6:40) ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้นจึงจะได้พบกับความพึงพอใจที่แท้จริง เดี๋ยวนี้และตราบชั่วนิรันดร์

อย่าติดตามพระเยซูเพียงเพราะว่าพระองค์สามารถเลี้ยงดูคุณด้วย “อาหาร” แต่เพราะพระองค์สามารถตอบสนองความหิวกระหายที่ลึกที่สุดของคุณ คือ การแสวงหาที่จะมีสามัคคีธรรมนิรันดร์กับพระองค์ – MW

คุณจะพบกับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ หากพระคริสต์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของคุณ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่ เพราะได้เห็นหมายสำคัญ แต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม – ยอห์น 6:26

อ่าน: ยอห์น 6:25-36

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 51-52; ฮีบรู 9

ไอแซค เพนนิงตัน ผู้นำกลุ่มเควกเคอร์ ในศตวรรษที่ 17 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสอนให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่โดยพึ่งพาพระองค์ ไม่ใช่ พึ่งพาสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ อยู่โดยพระองค์จริงๆ” ประชาชนในยอห์น 6 ต้องการมาพึ่งพาพระองค์ด้วยเหตุผลอื่น พวกเขาไม่ได้มาเพราะจงรักภักดีต่อพระองค์ แต่เพราะต้องการสิ่งที่พระองค์จะทำให้พวกเขา คือ อาหารและการช่วยให้พวกเขาพ้นจากการกดขี่ของโรมัน

การที่พระเยซูทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยขนมปังและปลา ยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์ต้องทำสิ่งต่างๆให้พวกเขาได้แน่ พระเยซูทรงทราบ ด้วยว่าพวกเขาหวังว่าพระองค์จะมาเป็นกษัตริย์ที่ต่างจากกษัตริย์ปัจจุบันของพวกเขา ดังนั้น พระองค์จึงออกห่าง (ยน.6:14-15) วันถัดมา พวกเขาก็ตามหาพระองค์จนพบ (ข้อ 22,25-26) และติดตามพระองค์ต่อไปด้วยความคิดว่าพระองค์จะทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่พระองค์กลับบอกพวกเขาว่าพระองค์เองทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต (ข้อ 32-33) พวกเขาต้องการให้ทรงประทานชีวิตที่ดีขึ้น แต่พระองค์กลับบอกว่าพระองค์มาเพื่อประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับพวกเขา (ข้อ 40) ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้นจึงจะได้พบกับความพึงพอใจที่แท้จริง เดี๋ยวนี้และตราบชั่วนิรันดร์

อย่าติดตามพระเยซูเพียงเพราะว่าพระองค์สามารถเลี้ยงดูคุณด้วย “อาหาร” แต่เพราะพระองค์สามารถตอบสนองความหิวกระหายที่ลึกที่สุดของคุณ คือ การแสวงหาที่จะมีสามัคคีธรรมนิรันดร์กับพระองค์ – MW

คุณจะพบกับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ หากพระคริสต์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของคุณ

Tags:

One Response

  1. ถ้าหวังเพียงแค่ปาก แต่ท้อง แค่สิ่งที่ตาเห็น..เราจะพลาดสิ่งดีดี อีกมากมาย ในพระองค์ เชื่อสิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง