ไม่ใช่เรื่องตลก

วันที่ 14-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนา จะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง – 2 ทิโมธี 3:12

อ่าน: ฟีลิปปี 1:12-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงคร่ำครวญ 3-5; ฮีบรู 10:19-39

ขณะที่ผมและภรรยากำลังเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้า เราพบชั้นวางเสื้อยืดคอกลม ขณะที่ผมกำลังอ่านข้อความตลกๆ บนเสื้อเหล่านั้น ผมก็สังเกตเห็นข้อความที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีประโยคหนึ่ง เขียนว่า “มีคริสเตียนเยอะ แต่มีสิงโตน้อย” ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ตลกเท่าไหร่ หากคิดถึงเหตุการณ์ในศตวรรษที่หนึ่งซึ่งคริสเตียนถูกโยนให้สิงโตกินเป็นอาหารที่สนามโคลีเซียมในกรุงโรม

การข่มเหงคริสเตียนไม่ใช่เรื่องตลก ไม่นานนัก ก่อนที่วีรชนคริสเตียนจะถูกฆ่าตายในกีฬาที่ทารุณโหดร้ายของชาวโรม เปาโลได้เขียนไว้ว่า “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง” (2 ทธ.3:12) การข่มเหงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้เชื่อทุกคนควรใส่ใจอย่างจริงจัง แท้จริงแล้วในช่วงเวลานี้มีพี่น้องในพระคริสต์ทั่วโลกกำลังทนทุกข์ในพระนามของพระเยซู

เราจะทำอะไรในเรื่องนี้ได้บ้าง สิ่งแรกที่เราทำได้ คือ อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าปลอบประโลมคนเหล่านั้นท่ามกลางความทุกข์ยาก ข้อสอง เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวซึ่งผู้ที่เป็นกำลังหลักของพวกเขาต้องถูกกักขัง และสาม อธิษฐานให้ตัวเราเองมีความกล้าหาญ หากการกดขี่ข่มเหงมาถึง เมื่อเปาโลถูกจองจำเพราะความเชื่อของท่าน ความกล้าหาญของท่านทำให้ผู้อื่นกล้าเป็นพยานมากขึ้น (ฟป.1:14)

ต้องการหนุนใจคริสตจักรที่ถูกข่มเหงหรือ? จงอธิษฐาน จากนั้นจงประกาศถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ผู้เชื่อเหล่านั้นต้องทนทุกข์ – BC

เราจะพบความกล้าที่จะยืนหยัด เมื่อเราคุกเข่าต่อพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนา จะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง – 2 ทิโมธี 3:12

อ่าน: ฟีลิปปี 1:12-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : บทเพลงคร่ำครวญ 3-5; ฮีบรู 10:19-3

ขณะที่ผมและภรรยากำลังเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้า เราพบชั้นวางเสื้อยืดคอกลม ขณะที่ผมกำลังอ่านข้อความตลกๆ บนเสื้อเหล่านั้น ผมก็สังเกตเห็นข้อความที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีประโยคหนึ่ง เขียนว่า “มีคริสเตียนเยอะ แต่มีสิงโตน้อย” ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ตลกเท่าไหร่ หากคิดถึงเหตุการณ์ในศตวรรษที่หนึ่งซึ่งคริสเตียนถูกโยนให้สิงโตกินเป็นอาหารที่สนามโคลีเซียมในกรุงโรม

การข่มเหงคริสเตียนไม่ใช่เรื่องตลก ไม่นานนัก ก่อนที่วีรชนคริสเตียนจะถูกฆ่าตายในกีฬาที่ทารุณโหดร้ายของชาวโรม เปาโลได้เขียนไว้ว่า “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง” (2 ทธ.3:12) การข่มเหงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้เชื่อทุกคนควรใส่ใจอย่างจริงจัง แท้จริงแล้วในช่วงเวลานี้มีพี่น้องในพระคริสต์ทั่วโลกกำลังทนทุกข์ในพระนามของพระเยซู

เราจะทำอะไรในเรื่องนี้ได้บ้าง สิ่งแรกที่เราทำได้ คือ อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าปลอบประโลมคนเหล่านั้นท่ามกลางความทุกข์ยาก ข้อสอง เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวซึ่งผู้ที่เป็นกำลังหลักของพวกเขาต้องถูกกักขัง และสาม อธิษฐานให้ตัวเราเองมีความกล้าหาญ หากการกดขี่ข่มเหงมาถึง เมื่อเปาโลถูกจองจำเพราะความเชื่อของท่าน ความกล้าหาญของท่านทำให้ผู้อื่นกล้าเป็นพยานมากขึ้น (ฟป.1:14)

ต้องการหนุนใจคริสตจักรที่ถูกข่มเหงหรือ? จงอธิษฐาน จากนั้นจงประกาศถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ผู้เชื่อเหล่านั้นต้องทนทุกข์ – BC

เราจะพบความกล้าที่จะยืนหยัด เมื่อเราคุกเข่าต่อพระเจ้า

Tags:

One Response

  1. ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กล้าที่จะยืนหยัดเอาชนะกายใจตนเองแล้วแบกกางเขนตามพระองค์ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง