เล็งให้สูง

วันที่ 8-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า จง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุข จะทรงสถิตอยู่กับท่าน – 2 โครินธ์ 13:11

อ่าน: ฮีบรู 5:13-6:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 43-45; ฮีบรู 5

เมื่อลูกสาวพาครอบครัวมาเยี่ยมเรา ผมได้พาลูกชายและลูกเขยสองคนออกไปกัน “ตามประสาผู้ชาย”

เราตกลงกันว่าตอนพวกผู้หญิงไปซื้อของ เราจะไปซ้อมยิงปืนกันที่สนามยิงปืน เราเช่าปืนสั้นมาสองกระบอกและเล็งไปที่เป้า ขณะที่ยิง เราสี่คนพบว่าตำแหน่งในการมองของปืนกระบอกหนึ่งถูกตั้งไว้ต่ำเกินไป ถ้าเราเล็งตามที่ตั้งไว้ กระสุนจะพุ่งไปต่ำกว่าเป้า เราต้องเล็งให้สูงเพื่อจะเข้าใกล้เป้ามากที่สุด

ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่? ถ้าเรากำหนดการมองไว้ต่ำเกินไป เราจะไม่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ บางครั้งเราต้องเล็งให้สูง เพื่อจะไปถึงเป้าที่เราปรารถนา

เราควรจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิต เราควรจะตั้งความปรารถนาไว้สูงเพียงใด เรามีพระคัมภีร์เป็นแนวทางที่ถูกต้องของเรา เราจึงไม่เล็งเป้าไปที่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้น ในคำอำลาที่เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ ท่านกล่าวว่า “จงมุ่งมาดให้ถึงความสมบูรณ์พร้อม” และพระเยซูคริสต์ยังตรัสด้วยว่า “เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มธ.5:48)

ความสมบูรณ์แบบเป็นเป้าหมายที่สูงมาก และเราอาจไปถึงได้ในชีวิตนี้ แต่ถ้าเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น เราต้องเล็งให้สูง – JDB

การกลับใจใหม่เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ
แต่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต้องใช้เวลาทั้งชีวิต

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า จง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุข จะทรงสถิตอยู่กับท่าน – 2 โครินธ์ 13:11

อ่าน: ฮีบรู 5:13-6:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 43-45; ฮีบรู 5

เมื่อลูกสาวพาครอบครัวมาเยี่ยมเรา ผมได้พาลูกชายและลูกเขยสองคนออกไปกัน “ตามประสาผู้ชาย”

เราตกลงกันว่าตอนพวกผู้หญิงไปซื้อของ เราจะไปซ้อมยิงปืนกันที่สนามยิงปืน เราเช่าปืนสั้นมาสองกระบอกและเล็งไปที่เป้า ขณะที่ยิง เราสี่คนพบว่าตำแหน่งในการมองของปืนกระบอกหนึ่งถูกตั้งไว้ต่ำเกินไป ถ้าเราเล็งตามที่ตั้งไว้ กระสุนจะพุ่งไปต่ำกว่าเป้า เราต้องเล็งให้สูงเพื่อจะเข้าใกล้เป้ามากที่สุด

ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่? ถ้าเรากำหนดการมองไว้ต่ำเกินไป เราจะไม่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ บางครั้งเราต้องเล็งให้สูง เพื่อจะไปถึงเป้าที่เราปรารถนา

เราควรจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิต เราควรจะตั้งความปรารถนาไว้สูงเพียงใด เรามีพระคัมภีร์เป็นแนวทางที่ถูกต้องของเรา เราจึงไม่เล็งเป้าไปที่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้น ในคำอำลาที่เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ ท่านกล่าวว่า “จงมุ่งมาดให้ถึงความสมบูรณ์พร้อม” และพระเยซูคริสต์ยังตรัสด้วยว่า “เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มธ.5:48)

ความสมบูรณ์แบบเป็นเป้าหมายที่สูงมาก และเราอาจไปถึงได้ในชีวิตนี้ แต่ถ้าเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น เราต้องเล็งให้สูง – JDB

การกลับใจใหม่เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ แต่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต้องใช้เวลาทั้งชีวิต

Tags:

One Response

  1. เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันคือ รู้จักสนิทชิดเชื้อ รักสุดจิตสุดความคิดสุดจิตใจ ศิโรราบก้มกราบรับใช้พระบิดา ขออย่าให้การกลับใจใหม่เป็นครั้งสุดท้ายของสุดท้ายอีกครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง