เข้าออกได้อย่างเสรี

วันที่ 23-11-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน – เอเฟซัส 2:18

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 20-21; ยากอบ 5

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่าด่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของทำเนียบขาวเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเปิดเผย ทั้งสองเข้าไปใกล้ประธานาธิบดี จนเกือบจะถ่ายรูปกับท่านได้ โดยทั่วไปจะมีการตรวจสอบประวัติและรายชื่อแขกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อคัดกรองไม่ให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในงาน

ในปัจจุบันไม่ค่อยมีที่ไหน ที่เราจะเข้าออกได้อย่างเสรี มักจะมีป้ายเตือนที่บอกว่า เฉพาะเจ้าหน้าที่ เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ห้ามผ่าน ห้ามเข้า ไม่มีใครอยากให้คนมาบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้อนรับ แต่ข้อเท็จจริง คือ จะมีสถานที่บางแห่งที่เราเข้าไม่ได้ ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ขัดขวางผู้ที่ต้องการพบพระองค์

ผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าจะไม่เจอป้ายที่เขียนว่า “ห้ามเข้า” พระเจ้าพระบิดาทรงอนุญาตให้เรา เข้ามาหาพระองค์ได้ทันทีและอย่างไม่จำกัด เพราะพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ทรงเปิดทางให้กับทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ (อฟ.2:18) “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” (มธ.11:28) “ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยน.6:37) “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม” (ยน.7:37)

ทันทีที่คุณมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอด คุณสามารถเข้ามาสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้อย่างอิสระ ประตูเปิดอยู่ตลอดเวลา – CHK

บุตรของพระเจ้าสามารถเข้าออก ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ได้ตลอดเวลา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน – เอเฟซัส 2:18

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 20-21; ยากอบ 5

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่าด่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของทำเนียบขาวเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเปิดเผย ทั้งสองเข้าไปใกล้ประธานาธิบดี จนเกือบจะถ่ายรูปกับท่านได้ โดยทั่วไปจะมีการตรวจสอบประวัติและรายชื่อแขกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อคัดกรองไม่ให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในงาน

ในปัจจุบันไม่ค่อยมีที่ไหน ที่เราจะเข้าออกได้อย่างเสรี มักจะมีป้ายเตือนที่บอกว่า เฉพาะเจ้าหน้าที่ เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ห้ามผ่าน ห้ามเข้า ไม่มีใครอยากให้คนมาบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้อนรับ แต่ข้อเท็จจริง คือ จะมีสถานที่บางแห่งที่เราเข้าไม่ได้ ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ขัดขวางผู้ที่ต้องการพบพระองค์

ผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าจะไม่เจอป้ายที่เขียนว่า “ห้ามเข้า” พระเจ้าพระบิดาทรงอนุญาตให้เรา เข้ามาหาพระองค์ได้ทันทีและอย่างไม่จำกัด เพราะพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ทรงเปิดทางให้กับทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ (อฟ.2:18) “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” (มธ.11:28) “ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยน.6:37) “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม”(7:37)

ทันทีที่คุณมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอด คุณสามารถเข้ามาสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้อย่างอิสระ ประตูเปิดอยู่ตลอดเวลา – CHK

บุตรของพระเจ้าสามารถเข้าออก ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ได้ตลอดเวลา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง